Μήνας: Μάρτιος 2021

28 Μαρτίου 2021

Ψηφιακά αποτυπώματα με τον ενδοστοματικό σαρωτή Trios by 3Shape

    Ανακοινώνουμε την απόκτηση και ενσωμάτωση στις προσθετικές μας θεραπείες του καλύτερου στον κόσμο ενδοστοματικού ψηφιακού σαρωτή Trios by 3Shape Inc,…

Read More…