Μεταφορά του προτεινόμενου σχήματος στα δόντια

01. Πριν

Στο περιστατικό αυτό θέλουμε να μεταφέρουμε στο στόμα το νέο σχήμα των κάτω δοντιών, όπως έχει προκύψει από την αισθητική και λειτουργική ανάλυση.

02. Ενδιάμεση

Προετοιμάζεται η επιφάνεια των δοντιών για τη συγκόλληση του mockup ,δηλαδή της δοκιμαστικής σύνθεσης.

03. Ενδιάμεση

Αδροποίηση-προετοιμασία των δοντιών

04. Ενδιάμεση

Τοποθέτηση του δισκαρίου με τη ρητίνη.

05. Προεπισκόπηση

Η δοκιμαστική μεταφορά στα δόντια.

06. Προεπισκόπηση

Καθαρίστηκαν οι περίσσιες και λειάνθηκε και γυαλίστηκε το mockup, δηλαδή η δοκιμαστική μεταφορά επί των δοντιών.