Προεπισκόπηση του τελικού αποτελέσματος

Γυναίκα 60 ετών προσήλθε για βελτίωση του χαμόγελου της και κλείσιμο των διαστημάτων.
Δήλωσε πως θα επιθυμούσε να δει το προτεινόμενο σχήμα πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε αποκαταστατική λύση.

Έγινε Αισθητική και λειτουργική ανάλυση. Μέσω ψηφιακού σχεδιασμού και αναλογικής μεταφοράς στο στόμα με τη χρήση εξατομικευμένου οδηγού Navigator εγχύθηκε ρητίνη και μέσα σε λίγα λεπτά παρουσιάστηκε στην ασθενή το νέο σχήμα των δοντιών της.

Οι ρητίνες που γέμισαν τα κενά και απέδωσαν το νέο σχήμα αφέθηκαν για κάποιες μέρες ώστε η ασθενής να τις δει με ηρεμία και να επανέλθει με ενδεχόμενες παρατηρήσεις.

Σημειωτέον, οι ρητίνες δεν συγκολλήθηκαν και μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν από τα δόντια.