Αποκατάσταση της σύγκλεισης σε 1 ημέρα με προσωρινά σταθερά δόντια