Αποκατάσταση της σύγκλεισης

01. Αρχική

Ασθενής προσήλθε με ελλείποντα δόντια, πολλαπλές τερηδόνες και με την επισήμανση πως δεν μπορούσε να μασήσει ικανοποιητικά.

02. Ενδοστοματική αρχική

Προετοιμάζονται (καθαρίζονται και αδροποιούνται) οι μασητικές επιφάνειες των πίσω δοντιών για να συγκολληθούν μάζες ρητίνης (επένθετα). Έτσι θα αυξηθεί το ύψος των πίσω δοντιών για να δημιουργηθεί κενός χώρος στα πρόσθια δόντια. Ο χώρος αυτός θα κλείσει με τις όψεις ρητίνης

03. Ενδοστοματική τελική

Αφού σχεδιάστηκε η νέα οδοντική σύνθεση σε φωτογραφίες προσώπου, κατασκευάστηκαν εξατομικευμένες προσωρινές θήκες και σε 2 μεγάλα ραντεβού αποκατασταθηκε η σύγκλειση (μάσηση) και το σχήμα των δοντιών

04. Τελική

Η αισθητική αρμονία στο χαμόγελο υποδηλώνει μυική ισορροπία και αποκατάσταση της λειτουργίας – μάσηση Ο ασθενής αποκτά σταθερά δόντια και ασφαλή μάσηση