Αποκατάσταση της σύγκλεισης με προσωρινές γέφυρες μακράς διάρκειας