Πως μπορεί να εξασφαλιστεί η επιτυχία μιας οδοντιατρικής θεραπείας;

 

 

Η υπερβολική παρουσίαση των παρεχόμενων οδοντιατρικών υπηρεσιών στα ηλεκτρονικά μέσα έχει προκαλέσει σύγχιση ως προς τα όρια των θεραπευτικών σχημάτων. Εμείς οι οδοντίατροι παρουσιάζουμε τις υπηρεσίες μας όχι ως ιατρικές πράξεις, αλλά ως ”μενού”, από το οποίο μπορεί να επιλέξει ο ασθενής.
Η αισθητική/προσθετική οδοντιατρική δεν μπορεί να είναι…επιλογή από ένα ”μενού” , αλλά τεκμηριωμένη ανάλυση και υπεύθυνη ιατρική πράξη, που να βασίζεται αυστηρά και μόνο στη διαγνωστική μεθοδολογία.

Διαδικασίες ελέγχου και εξασφάλισης της επιτυχίας

  • Διαγνωστική μεθοδολογία – εξέταση, ακτινογραφίες, φωτογραφίες
  • Ανάλυση & παρουσίαση των ειδικών αναγκών του ασθενούς
  • Παρουσίαση προτεινόμενου σχεδίου θεραπείας και εναλλακτικών , με οικονομικό ανάλυση και εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης
  • Προεπισκόπηση και δοκιμή του επιθυμητού αποτελέσματος χωρίς τροχισμό δοντιών-Digital Smile Design & mockup
  • Οι περιορισμοί (προσωπικοί, οικονομικοί, χρονικοί) και οι προσδοκίες του θα πρέπει τελικά να είναι η βάση συζήτησης πάνω στην οποία θα αποφασιστούν όλα τα βήματα της θεραπείας
  • Καταγραφή και τεκμηρίωση μέσω φωτογραφιών όλων των σταδίων και υλικών

Με τον τρόπο αυτό καθώς και με τη συστηματοποίηση των διαδικασιών μας αλλά και των σταδίων ελέγχου μπορεί ο ασθενής να είναι σίγουρος για την τελική επιτυχία στην προσθετική του αποκατάσταση.

.

#υπεύθυνηδιάγνωση #εξασφάλισηεπιτυχίας #συστηματοποίηση_διαδικασιών #συστηματοποίηση_σταδίων_ελέγχου #θεραπείες_υψηλής_ποιότητας