Γέφυρα Maryland – Χωρίς τροχισμό δοντιών


Γυναίκα ασθενής παραπέμθηκε από τον οδοντίατρο της για να αποκαταστήσει την πρόσθια κενή περιοχή.

Η ασθενής ενημερώθηκε για όλα τα πιθανά σχέδια θεραπείας. Αποφασίστηκε η κατασκευή μιας συγκολλούμενης
γέφυρας τύπου Maryland
. Η προσθετική αυτή αποκατάσταση δε χρειάζεται καθόλου τροχισμό των δοντιών.

Επιλέχθηκε η εσωτερική επιφάνεια του κυνόδοντα ως επιφάνεια υποδοχής του πτερυγίου που θα συγκρατήσει τη γέφυρα και το προσθετικό ”κρεμαστό” δόντι.
Ο κυνόδοντας καθαρίστηκε λεπτομερώς. Αποτυπώθηκαν με ψηφιακό τρόπο όλα τα δόντια.

Η διαμόρφωση των ούλων επιτεύχθηκε με τη χρήση κινητού διαφανού νάρθηκα που πίεζε ελαφρά την κενή περιοχή ώστε να φαίνεται ότι το δόντι αναδύεται μέσα από τα ούλα.

Μέσω ψηφιακού λογισμικού CAD/Cam κατασκευάστηκε η γέφυρα και συγκολλήθηκε πολύ ισχυρά με ειδικό σύστημα συγκόλλησης (Tokuyama Universal Bond).