Θήκη σε δόντι άνω γνάθου – Περιστατικό με ιδιαίτερες προκλήσεις

Αρχική (Εικ. 1)

Γυναίκα ασθενής 40 ετών προσήλθε με στεφάνη (θήκη) στον κεντρικό τομέα. Επιζητεί βελτίωση της εμφάνισης τόσο στο σχήμα όσο και στο χρώμα

Ενδιάμεση – Αφαίρεση παλιάς θήκης (Εικ. 2)

Κατά την απομάκρυνση της θήκης μεταλλοπορσελάνης αποκαλύφθηκε το υποκείμενο δόντι. Το δόντι είναι αρκετά δυσχρωμικό, γεγονός που περιπλέκει την αποκατάσταση

Ενδιάμεση – Προσωρινή θήκη

Η αισθητική ανάλυση έδειξε υπερ-έκθεση των ούλων (ουλικό χαμόγελο). Έγινε μικροχειρουργική στα ούλα γύρω από τα 6 πρόσθια, ώστε να βελτιωθεί η αναλογία μήκους-πλάτους. Παράλληλα κατασκευάστηκε μια μεταβατική (προσωρινή) θήκη με καλύτερο σχήμα και χρώμα.

Τελική – Νέα θήκη πορσελάνης

Μετά από την επούλωση των ούλων κατασκευάστηκε θήκη emax by Ivoclar χωρίς μέταλλο. Αντιγράφηκε το σχήμα και το χρώμα του φυσικού δοντιού