Logo
burger
Home » ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΧΟ

Νεαρός άντρας απευθύνθηκε στο ιατρείο μας για την προσθετική αποκατάσταση των δοντιών του.
Η επιθυμία του ήταν η αισθητική επιμήκυνση των δοντιών του, καθώς τα δόντια, όντας μικρά, δε φαίνονταν ούτε στη θέση ανάπαυσης, αλλά ούτε και στις δυναμικές θέσεις (ομιλία κλπ).

Η πρόκληση ήταν το νεαρό της ηλικίας του και η διατήρηση των άθικτων δοντιών του.

Επιλέχθηκε η λύση των εξελιγμένων υβριδικών όψεων χωρίς τροχισμό.

Σε ένα ραντεβού αναλύθηκε και σχεδιάστηκαν η νέα αισθητική και η σύγκλειση.

Στο επόμενο ραντεβού συγκολλήθηκαν με ειδικό πρωτόκολλο καθαρισμού και συγκόλλησης σε άθικτα δόντια οι όψεις Enamic.

Στο τελευταίο ραντεβού έγινε το τελικό φινίρισμα

Χρονικό διάστημα 10 ημέρες
Ραντεβού _ 3
Χωρίς τροχισμό και χωρίς αναισθησία

Home » ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΧΟ

Ασθενής 50 χρονών με σοβαρά ορθοδοντικά προβλήματα (στραβά δόντια) και με προβλήματα σύγκλεισης (έσφιγγε κι έτριζε τα δόντια της).
Λόγω του βρυγμού (σφιξίματος των δοντιών) τα δόντια της είχαν χάσει το μήκος τους κι είχαν κοντύνει αισθητά προκαλώντας σοβαρά αισθητικά προβλήματα.
Η ασθενής ήθελε να βελτιώσει την εικόνα του στόματος της.
Το περιστατικό ήταν αυξημένων απαιτήσεων καθώς υπήρχε κίνδυνος καταγμάτων της πορσελάνης ή και πρόκλησης προβλημάτων στις κροταφογναθικές διαρθρώσεις.
Έγινε προσεκτική ανύψωση της κάθετης διάστασης σύγκλεισης αρχικά με συγκολλούμενες ρητίνες (μοκ απ) κι εν συνεχεία με προσωρινές μακράς διάρκειας.
Επιλέχτηκαν όψεις μερικής κάλυψης αλλά και όψεις ολικής κάλυψης σε κάποια δόντια.
Δεν τροχίστηκαν δόντια και οι όψεις πορσελάνης συγκολλήθηκαν με αυστηρό πρωτόκολλο συγκόλλησης &  χρήση οδοντιατρικού απομονωτήρα
Χρησιμοποιήθηκαν μονολιθικές όψεις emax με μικρο διαστρωμάτωση ώστε να υπάρχει αντοχή αλλά και αισθητική
Home » ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΧΟ

Άντρας ασθενής 52 ετών προσήλθε με την επιθυμία για πολύ λευκά δόντια.
Η εξέταση έδειξε παλιές εμφράξεις ρητίνης καθώς και στραβό μασητικό επίπεδο στην κάτω γνάθο.
Επιλέχθηκε η τεχνική

νέων όψεων ρητίνης χωρίς τροχισμό δοντιών

.
Έγινε ψηφιακός σχεδιασμός μέσα από φωτογραφίες προσώπου και δοκιμάστηκε το νέο σχήμα στα δόντια πριν καν αφαιρεθούν οι παλιές όψεις (mockup preview)
Αφαιρέθηκαν οι παλιές όψεις ρητίνης και τοποθετήθηκε πολύ λευκή ρητίνη (Tetric Ceram XL) σε πάχος 0,5 χλστ κυκλοτερώς σε όλα τα δόντια.
Το στραβό μασητικό επίπεδο στην κάτω γνάθο οφείλεται σε σκελετική δυσαρμονία. Η επιδιόρθωση του μπορούσε να γίνει με ορθοδοντική εμβύθιση των κάτω δοντιών που είναι πιο ψηλά. Η επιλογή αυτή απορρίφθηκε από τον ασθενή

Home » ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΧΟ

Γυναίκα ασθενής παραπέμθηκε από τον οδοντίατρο της για να αποκαταστήσει την πρόσθια κενή περιοχή.
Η ασθενής ενημερώθηκε για όλα τα πιθανά σχέδια θεραπείας. Αποφασίστηκε η κατασκευή μιας συγκολλούμενης
γέφυρας τύπου Maryland
. Η προσθετική αυτή αποκατάσταση δε χρειάζεται καθόλου τροχισμό των δοντιών.
Επιλέχθηκε η εσωτερική επιφάνεια του κυνόδοντα ως επιφάνεια υποδοχής του πτερυγίου που θα συγκρατήσει τη γέφυρα και το προσθετικό ”κρεμαστό” δόντι.
Ο κυνόδοντας καθαρίστηκε λεπτομερώς. Αποτυπώθηκαν με ψηφιακό τρόπο όλα τα δόντια.

Η διαμόρφωση των ούλων επιτεύχθηκε με τη χρήση κινητού διαφανού νάρθηκα που πίεζε ελαφρά την κενή περιοχή ώστε να φαίνεται ότι το δόντι αναδύεται μέσα από τα ούλα.

Μέσω ψηφιακού λογισμικού CAD/Cam κατασκευάστηκε η γέφυρα και συγκολλήθηκε πολύ ισχυρά με ειδικό σύστημα συγκόλλησης (Tokuyama Universal Bond).

Εντυπωσιακή αλλαγή σε 1 ημέρα – Χωρίς τροχισμό χωρίς αναισθησία

Το περιστατικό αφορά δόντια με παθολογικές αποτριβές, τα οποία έχουν ”φαγωθεί” και μικρύνει λόγω σφιξίματος κατά τον ύπνο (βρυγμός)

Η ασθενής παραπονείται πως τα δόντια της δε φαίνονται τόσο σε ηρεμία ενώ φαίνονται ελάχιστα στο χαμόγελο Η εξέταση επιβεβαίωσε τις παρατηρήσεις αυτές. Η διάγνωση έδειξε, πως υπήρχουν εκτεταμένες αποτριβές στα φυσικά δόντια λόγω άσκησης μεγάλων δυνάμεων (σφίξιμο-βρυγμός) με αποκαλυμμένες επιφάνειες οδοντίνης (σ.σ. εσωτερική στοιβάδα του δοντιού). Η κάλυψη των επιφανειών αυτών καθίσταται απαραίτητη αλλιώς η καταστροφή των δοντιών θα εξελίσσεται και σε λίγο καιρό θα υπάρξει ανάγκη για απονευρώσεις των δοντιών. Το περιστατικό θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί με ορθοδοντική μετακίνηση καθώς το συγκλεισιακό σχήμα 2ης Τάξης μας περιορίζει όσον αφορά στις προσθετικές επιλογές μας ( τα πάνω δόντια καλύπτουν πολύ τα κάτω δόντια). Η ασθενής ενημερώθηκε σχετικώς, εντούτοις αρνήθηκε την ορθοδοντική θεραπεία

Έγινε η αισθητική και η λειτουργική ανάλυση (Digital Smile Design) και συγκολλήθηκε στα δόντια η προεπισκόπηση με σύνθετες ρητίνες (bonded mockup). Η προεπισκόπηση θα παραμείνει στο στόμα επί 2-3 μήνες και θα είναι πλήρως λειτουργική. Στο διάστημα αυτό θα δοκιμαστούν όλες οι αλλαγές που σχεδιάζονται για τις τελικές αποκαταστάσεις (όψεις πορσελάνης)

Η αισθητική ανάλυση έδειξε πως το μήκος των πρόσθιων άνω έπρεπε να αυξηθεί κατά 1,5-2,00 χλστ. Μια τέτοια επιμήκυνση όμως είναι πιθανό να αυξήσει τον κίνδυνο σπασίματος των δοντιών εξαιτίας της δυσμενούς ΙΙ Τάξης της σύγκλεισης. Αποφασίσαμε μεγαλώουμε το ύψος των κάτω πίσω δοντιών ώστε να βελτιωθεί η σχέση των πρσθίων δοντιών και να μη χρειαστεί να τροχίσουμε ΚΑΘΟΛΟΥ τα φυσικά της δόντια (αύξηση της Κάθετης Διάστασης Σύγκλεισης)

Κατασκευάστηκαν διαφανείς νάρθηκες μεταφοράς που αναπαριστούν με ακρίβεια το τελικό σχήμα που θα έχει η οδοντοστοιχία. Τα δόντια προετοιμάστηκαν καταλλήλως (σ.σ. καθαρίστηκαν και αδροποιήθηκαν) χωρίς τροχισμό και χωρίς αναισθησία. Εγχύθηκε ρευστή ρητίνη (SHOFU Bleach , Japan) στους νάρθηκες και τοποθετήθηκαν στην άνω και την κάτω γνάθο. Πολυμερίστηκαν οι ρητίνες και σε 5′ το νεό σχήμα ήταν πλέον κολλημένο στα δόντια.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΣΑΧΤΣΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΣΑΧΤΣΙΔΗΣ
2023-11-12
Τρέχω πάνω από 20 χρόνια στους οδοντιατρους και κάθε φορά που καθόμουν σ αυτήν την καρέκλα με έπιανε φόβος και οι σφυγμοι ανέβαιναν στο κόκκινο.Κάποια στιγμή έφτασα σε σημείο να μην μπορώ να μασησω ούτε ψωμί.Μου έλεγαν έπρεπε να τα βγάλω σχεδόν όλα και να βάλω μασελακια. Έχω χάσει τέσσερα δόντια και τα υπόλοιπα ήταν σχεδόν κατεστραμμένα. Τον Κ.Παπαδιωτη μου τον συνέστησε ένας άνθρωπος που έχει γίνει σαν δεύτερος πατέρας μου. Στο δεύτερο ραντεβού στον Κ.Παπαδιωτη έφυγε ο φόβος που είχα στους οδοντιατρους. Δεν έβγαλα κανένα δόντι μου.Φτιαχνει τα δικά μου δόντια και επιτέλους ακούω ότι αυτό που φτιάχνει δεν θα σπάσει και όχι αυτό που μου έλεγαν οι άλλοι οδοντίατροι "ΟΣΟ ΑΝΤΕΞΕΙ".Όσο για την εμπειρία και τον επαγγελματισμό που έχει ο Κ.Παπαδιωτης και πάνω απ' όλα την ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ που σου προσφέρει σαν Ανθρωπος και σαν οδοντίατρος ότι και να πω θα είναι σταγόνα στον ωκεανό. Μακάρι να είχαμε και άλλους τέτοιους επιστήμονες και σε άλλους κλάδους της ιατρικής. Πλέον όλη μου η οικογένεια απέκτησε τον οδοντίατρο της που θα ζήλευαν ακόμα και στο εξωτερικό.Συμβουλη... οποιοδήποτε οδοντιατρικο πρόβλημα και να έχετε πηγαίνετε στον Κ.Παπαδιωτη και θα με θυμηθείτε. Ένα δισεκατομμύριο ευχαριστώ στον Κ.Παπαδιωτη και στον άνθρωπο που μου τον συνέστησε!
MARIA ARGYROU
MARIA ARGYROU
2023-10-31
ΘΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΩ ΜΕ ΑΡΙΣΤΑ ΤΟ ΔΕΚΑ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΑΣ ΜΕ ΔΕΚΑ ΜΕ ΤΟΝΟ . ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ , ΑΝΩΔΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΙΑΤΡΟ.
Παρασκευη Μεντη
Παρασκευη Μεντη
2023-10-16
Είμαι 53 ετών,αρκετά ταλαιπωρημένη από οδοντιάτρους. Επισκέφτηκα τον δρ. Παπαδιώτη και εντυπωσιάστηκα από την αμεσότητα του στο να λύσει το πρόβλημα μου. Επίσης την καταπληκτική δουλειά που έκανε στα δόντια μου, έκτοτε τρώω κανονικά χωρίς καμία ενόχληση. Σας ευχαριστώ.
Alexander Efstratiou
Alexander Efstratiou
2023-10-10
Ιωάννα Παπαδοπουλου
Ιωάννα Παπαδοπουλου
2023-10-09
anastasia pylarinou
anastasia pylarinou
2023-09-20
Μανος Αντωνοπουλος
Μανος Αντωνοπουλος
2023-08-14
Εμπειρία και γνώση πάνω απο όλα !!
George Kostopoulos
George Kostopoulos
2023-07-27
Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΞΕ ΑΨΟΓΗ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΟΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΧΕ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ . ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ . ΦΙΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΕΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ
Χριστίνα Αντωνιάδου
Χριστίνα Αντωνιάδου
2023-07-19
Πάρα πολύ καλή πρώτη εμπειρία με φροντίδα και επαγγελματισμό σε έναν χώρο ήρεμο και ζεστό. Ευχαριστώ ????
panos prokopis
panos prokopis
2023-07-12