Logo
burger
Εξελιγμένες υβριδικές όψεις χωρίς τροχισμό
Home » ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΧΟ

Νεαρός φοιτητής οδοντιατρικής απευθύνθηκε στο ιατρείο μας για την προσθετική αποκατάσταση των δοντιών του.
Η επιθυμία του ήταν η αισθητική επιμήκυνση των δοντιών του, καθώς τα δόντια, όντας μικρά, δε φαίνονταν ούτε στη θέση ανάπαυσης, αλλά ούτε και στις δυναμικές θέσεις (ομιλία κλπ).

Η πρόκληση ήταν το νεαρό της ηλικίας του και η διατήρηση των άθικτων δοντιών του νεαρού συναδέλφου.

Επιλέχθηκε η λύση των εξελιγμένων υβριδικών όψεων χωρίς τροχισμό.

Σε ένα ραντεβού αναλύθηκε και σχεδιάστηκαν η νέα αισθητική και η σύγκλειση.

Στο επόμενο ραντεβού συγκολλήθηκαν με ειδικό πρωτόκολλο καθαρισμού και συγκόλλησης σε άθικτα δόντια οι όψεις Enamic.

Στο τελευταίο ραντεβού έγινε το τελικό φινίρισμα

Χρονικό διάστημα 10 ημέρες
Ραντεβού _ 3
Χωρίς τροχισμό και χωρίς αναισθησία

Όψεις πορσελάνης με διαστρωμάτωση
Home » ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΧΟ

Ασθενής 50 χρονών με σοβαρά ορθοδοντικά προβλήματα (στραβά δόντια) και με προβλήματα σύγκλεισης (έσφιγγε κι έτριζε τα δόντια της).
Λόγω του βρυγμού (σφιξίματος των δοντιών) τα δόντια της είχαν χάσει το μήκος τους κι είχαν κοντύνει αισθητά προκαλώντας σοβαρά αισθητικά προβλήματα.
Η ασθενής ήθελε να βελτιώσει την εικόνα του στόματος της.
Το περιστατικό ήταν αυξημένων απαιτήσεων καθώς υπήρχε κίνδυνος καταγμάτων της πορσελάνης ή και πρόκλησης προβλημάτων στις κροταφογναθικές διαρθρώσεις.
Έγινε προσεκτική ανύψωση της κάθετης διάστασης σύγκλεισης αρχικά με συγκολλούμενες ρητίνες (μοκ απ) κι εν συνεχεία με προσωρινές μακράς διάρκειας.
Επιλέχτηκαν όψεις μερικής κάλυψης αλλά και όψεις ολικής κάλυψης σε κάποια δόντια.
Δεν τροχίστηκαν δόντια και οι όψεις πορσελάνης συγκολλήθηκαν με αυστηρό πρωτόκολλο συγκόλλησης ( χρήση οδοντιατρικού απομονωτήρα )
Χρησιμοποιήθηκαν μονολιθικές όψεις emax με μικρο διαστρωμάτωση ώστε να υπάρχει αντοχή αλλά και αισθητική
Λεύκανση με όψεις ρητίνης χωρίς τροχό
Home » ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΧΟ

Άντρας ασθενής 52 ετών προσήλθε με την επιθυμία για πολύ λευκά δόντια.
Η εξέταση έδειξε παλιές εμφράξεις ρητίνης καθώς και στραβό μασητικό επίπεδο στην κάτω γνάθο.
Επιλέχθηκε η τεχνική

νέων όψεων ρητίνης χωρίς τροχισμό δοντιών

.
Έγινε ψηφιακός σχεδιασμός μέσα από φωτογραφίες προσώπου και δοκιμάστηκε το νέο σχήμα στα δόντια πριν καν αφαιρεθούν οι παλιές όψεις (mockup preview)
Αφαιρέθηκαν οι παλιές όψεις ρητίνης και τοποθετήθηκε πολύ λευκή ρητίνη (Tetric Ceram XL) σε πάχος 0,5 χλστ κυκλοτερώς σε όλα τα δόντια.
Το στραβό μασητικό επίπεδο στην κάτω γνάθο οφείλεται σε σκελετική δυσαρμονία. Η επιδιόρθωση του μπορούσε να γίνει με ορθοδοντική εμβύθιση των κάτω δοντιών που είναι πιο ψηλά. Η επιλογή αυτή απορρίφθηκε από τον ασθενή

Γέφυρα Maryland – Χωρίς τροχισμό δοντιών
Home » ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΧΟ

Γυναίκα ασθενής παραπέμθηκε από τον οδοντίατρο της για να αποκαταστήσει την πρόσθια κενή περιοχή.
Η ασθενής ενημερώθηκε για όλα τα πιθανά σχέδια θεραπείας. Αποφασίστηκε η κατασκευή μιας συγκολλούμενης
γέφυρας τύπου Maryland
. Η προσθετική αυτή αποκατάσταση δε χρειάζεται καθόλου τροχισμό των δοντιών.
Επιλέχθηκε η εσωτερική επιφάνεια του κυνόδοντα ως επιφάνεια υποδοχής του πτερυγίου που θα συγκρατήσει τη γέφυρα και το προσθετικό ”κρεμαστό” δόντι.
Ο κυνόδοντας καθαρίστηκε λεπτομερώς. Αποτυπώθηκαν με ψηφιακό τρόπο όλα τα δόντια.

Η διαμόρφωση των ούλων επιτεύχθηκε με τη χρήση κινητού διαφανού νάρθηκα που πίεζε ελαφρά την κενή περιοχή ώστε να φαίνεται ότι το δόντι αναδύεται μέσα από τα ούλα.

Μέσω ψηφιακού λογισμικού CAD/Cam κατασκευάστηκε η γέφυρα και συγκολλήθηκε πολύ ισχυρά με ειδικό σύστημα συγκόλλησης (Tokuyama Universal Bond).

Εντυπωσιακή αλλαγή σε 1 ημέρα – Χωρίς τροχισμό χωρίς αναισθησία
Home » ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΧΟ

Εντυπωσιακή αλλαγή σε 1 ημέρα – Χωρίς τροχισμό χωρίς αναισθησία

Το περιστατικό αφορά δόντια με παθολογικές αποτριβές, τα οποία έχουν ”φαγωθεί” και μικρύνει λόγω σφιξίματος κατά τον ύπνο (βρυγμός)

Η ασθενής παραπονείται πως τα δόντια της δε φαίνονται τόσο σε ηρεμία ενώ φαίνονται ελάχιστα στο χαμόγελο Η εξέταση επιβεβαίωσε τις παρατηρήσεις αυτές. Η διάγνωση έδειξε, πως υπήρχουν εκτεταμένες αποτριβές στα φυσικά δόντια λόγω άσκησης μεγάλων δυνάμεων (σφίξιμο-βρυγμός) με αποκαλυμμένες επιφάνειες οδοντίνης (σ.σ. εσωτερική στοιβάδα του δοντιού). Η κάλυψη των επιφανειών αυτών καθίσταται απαραίτητη αλλιώς η καταστροφή των δοντιών θα εξελίσσεται και σε λίγο καιρό θα υπάρξει ανάγκη για απονευρώσεις των δοντιών. Το περιστατικό θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί με ορθοδοντική μετακίνηση καθώς το συγκλεισιακό σχήμα 2ης Τάξης μας περιορίζει όσον αφορά στις προσθετικές επιλογές μας ( τα πάνω δόντια καλύπτουν πολύ τα κάτω δόντια). Η ασθενής ενημερώθηκε σχετικώς, εντούτοις αρνήθηκε την ορθοδοντική θεραπεία

Έγινε η αισθητική και η λειτουργική ανάλυση (Digital Smile Design) και συγκολλήθηκε στα δόντια η προεπισκόπηση με σύνθετες ρητίνες (bonded mockup). Η προεπισκόπηση θα παραμείνει στο στόμα επί 2-3 μήνες και θα είναι πλήρως λειτουργική. Στο διάστημα αυτό θα δοκιμαστούν όλες οι αλλαγές που σχεδιάζονται για τις τελικές αποκαταστάσεις (όψεις πορσελάνης)

Η αισθητική ανάλυση έδειξε πως το μήκος των πρόσθιων άνω έπρεπε να αυξηθεί κατά 1,5-2,00 χλστ. Μια τέτοια επιμήκυνση όμως είναι πιθανό να αυξήσει τον κίνδυνο σπασίματος των δοντιών εξαιτίας της δυσμενούς ΙΙ Τάξης της σύγκλεισης. Αποφασίσαμε μεγαλώουμε το ύψος των κάτω πίσω δοντιών ώστε να βελτιωθεί η σχέση των πρσθίων δοντιών και να μη χρειαστεί να τροχίσουμε ΚΑΘΟΛΟΥ τα φυσικά της δόντια (αύξηση της Κάθετης Διάστασης Σύγκλεισης)

Κατασκευάστηκαν διαφανείς νάρθηκες μεταφοράς που αναπαριστούν με ακρίβεια το τελικό σχήμα που θα έχει η οδοντοστοιχία. Τα δόντια προετοιμάστηκαν καταλλήλως (σ.σ. καθαρίστηκαν και αδροποιήθηκαν) χωρίς τροχισμό και χωρίς αναισθησία. Εγχύθηκε ρευστή ρητίνη (SHOFU Bleach , Japan) στους νάρθηκες και τοποθετήθηκαν στην άνω και την κάτω γνάθο. Πολυμερίστηκαν οι ρητίνες και σε 5′ το νεό σχήμα ήταν πλέον κολλημένο στα δόντια.

Nikos Dikaios
Nikos Dikaios
2023-03-10
Dr Papadiotis is a very skilled dentist, professional and the centre itself is very accommodating. I definitely recommend it.
Effie Butsikares
Effie Butsikares
2023-03-10
Ο Κύριος Παπαδιώτης και η ομάδα του αποτελεί απόδειξη πως υπάρχουν γιατροί που φροντίζουν για την υγεία σου, είναι άρτια καταρτισμένοι, γνωστές του αντικειμένου, παρέχοντας ασφάλεια και σωστή πληροφόρηση σε κάθε διαδικασία ιατρική. Είναι ο οδοντίατρος που συνιστώ ανεπιφύλακτα για ασθένεις που έχουν ανάγκη από σωστούς επιστήμονες που θα τους καθοδηγήσουν βήμα βήμα μέχρι το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον ιατρό που φρόντισε για την παραμελημένη ομολογώ υγιεινη του στόματος μου και που χαίρομαι τώρα να χαμογελάω με άλλη αυτοπεποίθηση πλέον.
anastasia&zografos anastasia&zografos
anastasia&zografos anastasia&zografos
2023-03-10
Η εμπειρία μου από τις επισκέψεις μου στον Δρ. Ευάγγελο Παπαδιώτη είναι άριστη σε όλα τα επίπεδα. Τον διακρίνει ευγένεια, κατανόηση στις ευαισθησίες του ασθενούς, επαγγελματισμός και αποτελεσματικότητα. Εξαιρετικοί και οι συνεργάτες του. Αναστασία Μυλωνά
Maria Bousali
Maria Bousali
2023-03-09
Γιώργος Μανώλης
Γιώργος Μανώλης
2023-02-08
Η εμπειρία μου στο ιατρείο ήταν μοναδική. Η κυρία που είναι στο τηλέφωνο ήταν πολύ ευγενική και μου έκλεισε άμεσα ραντεβού. Από το πρώτο ραντεβού ένιωσα μια ασφάλεια που δύσκολα συναντάς σε ιατρείο. Ο γιατρός εξαιρετικός άνθρωπος με πολύ καλή γνώση πάνω στην δουλειά του, μου ανέλυσε με κάθε λεπτομέρεια το πρόβλημά μου,και πώς θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε με πολλούς τρόπους. Τελικά μετα από 2 σφραγίσματα που ήθελα, έκανα λεύκανση στο σπίτι και έκανα και όψεις ρητίνης στην πάνω γνάθο. Το αποτέλεσμα ήταν όπως το ήθελα χωρίς να πονέσω καθόλου. Χαίρομαι που επισκέφτηκα το ιατρείο γιατί εκτός από ένα καλό οδοντίατρο έγινε και ένας καλός φίλος.
An Vlanti
An Vlanti
2023-02-01
Εδώ και καιρό ψάχνω για έναν κατάλληλο γιατρό, και χαίρομαι πολύ που επέλεξα την Dental Aesthetics και τον Δρ. Παπαδιώτη. Η πολιτική της κλινικής δεν είναι ένα γρήγορο, αλλά ένα ποιοτικό αποτέλεσμα με τη διατήρηση της υγείας των δοντιών, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό για μένα. Τώρα έχω ένα όμορφο χαμόγελο! Από τα αρχικά μου δεδομένα, προέκυψε το πιο cool αποτέλεσμα!
Eleni Smponia
Eleni Smponia
2023-01-23
Ο κ.Παπαδιώτης έχει φέρει εις πέρας εξαιρετικά δύσκολα περιστατικά της οδοντοστοιχίας μου! Περιστατικά που απαιτούσαν και ικανότητες ενδο-οδοντοτιστή εκτός των κλασικών οδοντιατρικών παρεμβάσεων… Το αποτέλεσμα πάντα εξαιρετικό…χωρίς πόνο…με διάρκεια…και φυσικά εξαιρετική αισθητική! Τον συστήνω ανεπιφύλακτα είτε για τη δημιουργία ενός όμορφου χαμόγελου για αισθητικούς λόγους αλλά και για οτιδήποτε έχει αποτελέσει πρόκληση για τον προηγούμενο οδοντίατρο σας!
Kostas Barbarousis
Kostas Barbarousis
2023-01-17
Αριστος επαγγελματίας.Εξαιρετική δουλειά και εξαιρετικός άνθρωπος!απολυτα ευχαριστημένος από την εξυπηρέτηση , επεξηγηματικός και καθησυχαστικός ως προς το πρόβλημα μου!ευχαριστο περιβάλλον και καθόλου κουραστικός αποπεράτωσης εργασίας .
Kostas Georgakopoulos
Kostas Georgakopoulos
2023-01-14
Το προτείνω ανεπιφύλακτα !!
argiris tsiotsios
argiris tsiotsios
2023-01-13
Καταπληκτικός γιατρός Άψογη συμπεριφορά και πολύ καλές τιμές Σύσταση ανεπιφύλακτη