Logo
burger
Μικτή αποκατάσταση σε δόντια & εμφυτεύματα ζιρκονίας
Home » ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

Μικτή αποκατάσταση σε δόντια και σε εμφυτεύματα ζιρκονίας

Γυναίκα ασθενής προσήλθε με την παρατήρηση πως δεν μασούσε καλά και πως οι προσθετικές αποκαταστάσεις στα πάνω δόντια της δεν ήταν αισθητικά αποδεκτές. Όπως φαίνεται στις αρχικές φωτογραφίες της οι αποκαταστάσεις της ήταν δυσανάλογες και φαινόταν το αντιαισθητικό γκρίζο περίγραμμα του μεταλλικού σκελετού τους.

Να σημειωθεί πως στην κάτω γνάθο υπήρχαν γέφυρες που στηρίζονταν σε δόντια τα οποία είχαν τερηδονιστεί κι άρα δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για στηρίγματα σε νέες γέφυρες.
Αποφασίστηκε η αφαίρεση όλων των προσθετικών της.

Επίσης αποφασίστηκε η στρατηγική τοποθέτηση εμφυτευμάτων ζιρκονίας στις κάτω πίσω περιοχές καθώς και η προσωρινή διατήρηση των κάτω πίσω δοντιών για να διευκολυνθεί η ασθενής στην περίοδο μέχρι την οστεοενσωμάτωση των εμφυτευμάτων της.
Τα εμφυτεύματα Ζιρκονίας είναι περισσότερο βιοσυμβατά από τα εμφυτεύματα Τιτανίου. Είναι όμως πιο δύσχρηστα στην τοποθέτηση και τον σχεδιασμό τους, καθώς η ‘’ρίζα’’ και το ‘’στήριγμα’’ είναι ενωμένα σε ένα εξάρτημα. Γι αυτό χρειάζονται εξαιρετική ακρίβεια κινήσεων κατά την τοποθέτηση τους (χρήση οδηγών ακριβείας).

Τα άνω δόντια κρίθηκαν κατάλληλα για να στηρίξουν νέες προσθετικές, οπότε παρέμειναν

Κατά την αφαίρεση των προσθετικών της στην άνω γνάθο αποκαλύφθηκαν δυσχρωμικοί τομείς και κυνόδοντες γεγονός που δυσκολεύει την απόδοση φυσικότητας στις ολοκεραμικές αποκαταστάσεις (θήκες)

Η ασθενής αποκαταστάθηκε αρχικά με δύο σειρές προσωρινών προσθετικών εργασιών: τις άμεσες προσωρινές και τις έμμεσες προσωρινές αποκαταστάσεις.
Οι άμεσες προσωρινές βοηθούν ώστε η ασθενής να φύγει με σταθερά ‘’δόντια’’ την ίδια ημέρα.
Οι έμμεσες προσωρινές κατασκευάζονται εντός 1-2 ημερών από σκληρό πολυμερές υλικό PMMA και αποκαθιστούν την λειτουργία και την αισθητική για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τοποθετήθηκαν 4 εμφυτεύματα ζιρκονίας Straumann στις κάτω πίσω περιοχές.

Οι τελικές αποκαταστάσεις σε δόντια κι εμφυτεύματα ήταν όψεις ζιρκονίας 360, και γέφυρες ζιρκονίας.

Στα κάτω πρόσθια χρησιμοποιήθηκε ζιρκονία με φωτοδιαπερατότητα και ελαττωμένη σκληρότητα (450MP).

Στα άνω δόντια χρησιμοποιήθηκε ζιρκονία με ελαττωμένη φωτοδιαπερατότητα για να καλύψει το δυσχρωμικό υπόστρωμα και αυξημένη σκληρότητα (1200MP). Το χρώμα που επιλέχθηκε ήταν BL3. Δηλαδή αρκετά λευκό.

Η αυξημένη φωτεινότητα στις άνω προσθετικές σε σύγκριση με τις κάτω οφείλεται στο ότι χρησιμοποιήθηκε αδιαφανής ζιρκονία (με ελαττωμένη φωτοδιαπερατότητα) ώστε να μπλοκάρει το δυσχρωμικό υπόστρωμα (άνω γκρίζα δόντια)
Όλη η προσθετική θεραπεία βασίστηκε στην Αισθητική και Λειτουργική ανάλυση που έγινε σε φωτογραφίες αλλά και σε καταγραφές των δοντιών.

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε ώστε να ‘’χτιστεί’’ η νέα σύγκλειση στην πλέον ουδέτερη θέση της κάτω γνάθου δηλαδή στην Κεντρική Σχέση

Αντιμετώπιση πολυτερηδονισμού με ολοκεραμικές θήκες e-max by Ivoclar Inc
Home » ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

Αρχική
Μετά
Ασθενής με πολυτερηδονισμό.
Αποκατάσταση λειτουργικότητας με θήκες ολοκεραμικές emax και διαστρωμάτωση.

Τελική
Τελική
Κλασσική Προσθετική με Θήκες Μεταλλοπορσελάνης
Home » ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

Πριν
Πριν
Ασθενής από τις Η.Π.Α με περιορισμένο χρόνο παραμονής στην Αθήνα. Η ασθενής φέρει κακότεχνες προσθετικές αποκαταστάσεις στην άνω γνάθο.
Η ασθενής έφερε κατεστραμμένες προσθετικές αποκαταστάσεις με διαταραγμένη την οδοντική σύγκλειση (αδυναμία μάσησης)

Μετά
Μετά
Η ασθενής αποκαταστάθηκε με τις κλασσικές στεφάνες-θήκες μεταλλοπορσελάνης . Η λύση των ολοκεραμικών στεφανών δεν προτάθηκε λόγω των έντονων μασητικών δυνάμεων , που ασκούνται, καθώς η ασθενής σφίγγει τα δόντια της.
Αν και η επιλογή μας ήταν οι συμβατικές προσθετικές αποκαταστάσεις, το αποτέλεσμα κρίνεται φυσικό. Οι θήκες κατασκευάστηκαν με μέθοδο CAD/CAM δηλαδή ο μεταλλικός σκελετός Cr-Co κατασκευάστηκε με laser sintering και επενδύθηκε με πορσελάνη Αστρίου (Feldspathic), που αποδίδει φυσικότητα.

Μετά
Η ενδοστοματική εικόνα των προσθετικών αποκαταστάσεων, όπως αυτές φαίνονται ακριβώς μετά την τοποθέτηση τους. Δεν παρατηρείται η αντιαισθητική γκρίζα περιοχή γύρω από τα ούλα, όπως με τις θήκες προηγούμενων γενεών. Τα κενά στα ούλα θα κλείσουν από μόνα τους μετά από 3-6 μήνες.
Ολοκεραμικές Θήκες e-max (Ivoclar Inc)
Home » ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

Αρχική
Τελική
Σοβαρά αισθητικά και λειτουργικά προβλήματα: έντονα δυσχρωμικά δόντια , στραβά δόντια στην κάτω γνάθο, αυχενικές αποσπάσεις δηλαδή απόπτωση οδοντικής ουσίας κοντά στα ούλα, λόγω έντονων μασητικών δυνάμεων από βρυγμό, δηλαδή σφίξιμο από άγχος.
Λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση με απόδοση διαφάνειας και φυσικότητας. Η πρόκληση στο περιστατικό ήταν να καλύψουμε την έντονη γκρίζα απόχρωση των δοντιών, αλλά ταυτόχρονα να αποδώσουμε και φυσικότητα. Ο κεραμίστας πέτυχε να συνδυάσει επιτυχώς αδιαφανή στρώματα πορσελάνης , που μπλοκάρουν τη γκρίζα απόχρωση , με διαφανή στρώματα πορσελάνης, που ενισχύουν τη φυσικότητα.

Τελική
Τελική
Οι προσθετικές αποκαταστάσεις είναι στεφάνες-θήκες διπυριτικού λιθίου (emax by Ivoclar) με εξαιρετική ημι-διαφάνεια και φυσικότητα, καθώς δεν έχουν μεταλλικό υπόστρωμα.
Οι θήκες emax κατασκευάστηκανι με την μέθοδο CAD/CAM δηλαδή κόβονται μπλοκ (ingots) κεραμικου υλικού σε μηχανές CNC πολύ υψηλής τεχνολογίας. Ο κεραμίστας επένδυσε τους πυρήνες αυτούς με συνδυασμό στρωμάτων πορσελάνης Αστρίου (felpspathic).
Μεταβατικές γέφυρες – Αποκατάσταση σε 1 ημέρα
Home » ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

Αρχική
Εικόνα αποδιοργανωμένης σύγκλεισης με ασταθείς μασητικές επαφές.

Τελική
Τελική
Προσωρινές γέφυρες μακράς παραμονής , που κόπηκαν από μπλοκ PMMA σε μηχανές υψηλής τεχνολογίας CNC (CAD/CAM). Ο ρόλος τους είναι πολύ σημαντικός. Αποκαθιστούν σε 1 ημέρα την μασητική λειτουργία και κατευθύνουν με ασφάλεια την προσθετική θεραπεία στην τελική φάση των πορσελανών.
Δίδεται έμφαση, ώστε οι μεταβατικές (προσωρινές) γέφυρες να είναι απόλυτα λειτουργικές και να αποκαθιστούν άμεσα την μασητική ικανότητα.
Ολοκεραμικές στεφάνες E-max (Ivoclar Inc)- Χωρίς μέταλλο
Home » ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

Αρχική
Πολλαπλά λειτουργικά προβλήματα – σπασμένα δόντια ,ελλείποντα δόντια, απώλεια μασητικού επιπέδου.

Τελική
Τελική
Οι πορσελάνες στη θέση τους. Αποκαταστάθηκε το μασητικό επίπεδο και αποδόθηκαν σταθερές και σίγουρες μασητικές επαφές.
Οι προσθετικές αποκαταστάσεις κόπηκαν από μπλοκ κεραμικού e-max σε CNC MILLING MACHINES για την κατασκευή θηκών με πολύ καλή αντοχή. Στη συνέχεια επενδύθηκαν με πορσελάνη Αστρίου , που αποδίδει εξαιρετική φυσικότητα.
Προσθετική αντί της Ορθοδοντικής – Όψεις αντί για “Σιδεράκια”
Home » ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

1. ΠΡΙΝ
2. ΠΡΙΝ
Ασθενής 37 ετών προσήλθε για να ‘’βελτιώσει το χαμόγελο’’ του. Παρατηρούνται δόντια ‘’στριμωγμένα’’ και ‘’στραβά’’. Προτάθηκε η ορθοδοντική μετακίνηση (‘’σιδεράκια’’ ή νάρθηκες invisalign) , όμως απορρίφθηκε από τον ασθενή.
Τα αντικειμενικά ευρήματα αφορούν σε αισθητικά προβλήματα στα 6 άνω και στα 6 κάτω πρόσθια δόντια καθώς και σε θέματα ουλίτιδας στα κάτω πρόσθια. Έγινε η θεραπεία της ουλίτιδας από περιοδοντολόγο-συνεργάτη μας. Αποφασίστηκε η χρήση πολυστρωματικών όψεων σύνθετης ρητίνης.

3. ΠΡΙΝ
4. ΠΡΙΝ
Πλάγια λήψη από αριστερά.
Πλάγια λήψη από δεξιά. Ο πλάγιος τομέας ΄΄βγαίνει’’ μπροστά από τα υπόλοιπα δόντια (δηλαδή ‘’πετάει’’).

Το δόντι αυτό καθορίζει τη θέση, που θα βγουν οι όψεις για να ΜΗΝ ΤΡΟΧΙΣΟΥΜΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ. Επιπλέον οι δύο κεντρικοί τομείς είναι ‘’στριμωγμένοι’’ προς τα μέσα, γεγονός που αποτελεί μια ακόμη πρόκληση για την απόδοση σωστού πλάτους-μήκους των 4 πρόσθιων δοντιών.

5. ΜΕΤΑ
6. ΜΕΤΑ
Οι πάνω όψεις τοποθετημένες στα 8 πρόσθια δόντια. Είναι σημαντικό, ότι το αποτέλεσμα επιτεύχθηκε ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΧΙΣΜΟ ΔΟΝΤΙΩΝ απλά διευρύνοντας το οδοντικό τόξο. Δηλαδή προσθέσαμε ρητίνες ‘’παχαίνοντας΄΄τα δόντια χωρίς όμως αυτό να γίνεται αισθητό.
Οι όψεις στα πάνω και κάτω δόντια. Δόθηκε έμφαση στο να δημιουργήσουμε ένα λαμπερό αλλά φυσικό χαμόγελο. Αναπαρήγαμε τη φυσιολογική ανατομία των δοντιών αποκαθιστώντας την ‘’ιδανική’’ μορφολογία τους. Παρατηρείται η σωστή απόδοση επιμήκων αυλάκων στην μπροστινή επιφάνεια καθώς και η απόδοση διαφανειών στο κοπτικό άκρο των όψεων

7. ΜΕΤΑ
8. ΜΕΤΑ
Πλάγια λήψη από αριστερά. Φαίνεται η σωστή αναπαραγωγή της ανατομίας της μπροστινής επιφάνειας – Παρατηρείστε τις επιμήκεις αύλακες στις όψεις καθώς και τη χρήση πιο ‘’ζεστών’’-χρωματικά- μαζών υλικού στο μέσο των όψεων.
Πλάγια λήψη από δεξιά. Φαίνεται η ‘’διεύρυνση’’ του τόξου των δοντιών με τη χρήση των όψεων. Δηλαδή ‘’φουσκώσαμε’’ και 8 τα δόντια μέχρι να ‘’βγουν’’ αρκετά μπροστά μέχρι να ‘’συναντήσουν’’ το δόντι που ‘’πετούσε’’ πολύ μπροστά. Ο ασθενής αισθάνεται το ‘’φούσκωμα’’. Η αίσθηση αυτή διαρκεί λίγες ημέρες και μετά ο ασθενής δεν νιώθει τίποτε.
 

Η θεραπεία έγινε με τη χρήση οδοντικού απομονωτήρα, που αναβαθμίζει τη συγκόλληση καθώς περιορίζει την υγρασία και το σάλιο.

Όλα τα στάδια της προσθετικής θεραπείας καθοδηγήθηκαν από την ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Η Ανάλυση αυτή μελετά τη σύγκλειση και την αισθητική και καταλήγει σε εξατομικευμένο σχέδιο θεραπείας.

Χρησιμοποιήθηκαν φωτογραφίες του προσώπου και δοντιών και μελετήθηκαν λεπτομερώς οι οδοντικές επαφές ΠΡΙΝ ξεκινήσει η προσθετική αποκατάσταση.

Δεν έγινε αναισθησία καθώς ΔΕΝ ΤΡΟΧΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ. Τα δόντια καθαρίστηκαν και αδροποιήθηκαν μηχανικά με συσκευή αερο-αποτριβής με κόκκους Al203 17μ και χημικά με ορθοφωσφορικό οξύ 37%.

Χρησιμοποιήθηκαν ρητίνες ASTERIA (by TOKUYAMA INC, JAPAN) και RENAMEL (by COSMEDENT ,USA)

Ακίνητη προσθετική-Προσωρινές Θήκες σε 1 μέρα
Home » ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

Αρχική φωτό
Τελική Φωτο
Ασθενής με αποδιοργανωμένη σύγκλειση, πολυτερηδονισμό και αποτυχημένες προσθετικές – γέφυρες
Μια προσωρινή ακίνητη προσθετική αποκατάσταση – προσωρινές θήκες στην άνω γνάθο αλλάζει μέσα σε 1 ημέρα την λειτουργία και την εμφάνιση

Αρχική Φωτο
Τελική φωτο
Ενδοστοματική λήψη – Παραμελημένη στοματική κατάσταση
Ενδοστοματική λήψη των προσωρινών θηκών της άνω γνάθου

Ενδιάμεση φωτο
Τελική φωτο
Ο νάρθηκας-οδηγός γεμάτος με ρευστή ρητίνη (υλικό προσωρινών)
Δραματική βελτίωση της υγείας και της εμφάνισης σε 1 ημέρα. Θα ακολουθήσει η τελική αποκατάσταση με όψεις πορσελάνης. Οι όψεις θα έχουν το σχήμα και τη θέση των προσωρινών αποκαταστάσεων, οι οποίες θα έχουν δοκιμαστεί επί 1-2 μήνες
Ατύχημα σε μπροστινό δόντι – Άμεση προσθετική αποκατάσταση
Home » ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
Αρχική

Απώλλεια δοντιού από ατύχημα
Τελική
Τελική

Άμεση προσθετική αποκατάσταση με προσωρινή γέφυρα μακράς διαρκείας. Η λύση αυτή δίνει το πλεονέκτημα της αναμονής και ευνοϊκότερης επούλωσης των ούλων και του οστού. Η τελική λύση θα είναι η τοποθέτηση εμφυτεύματος στη θέση του ελλείποντος δοντιού
Η προσωρινή γέφυρα από PMMA είναι λίγο πιο λευκή από τα υπόλοιπα δόντια. Εντούτοις, λόγω της διαφάνειας που έχει προσδίδει φυσικότητα και αντοχή
Θήκη σε δόντι άνω γνάθου – Περιστατικό με ιδιαίτερες προκλήσεις
Home » ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
Αρχική
Ενδιάμεση – Αφαίρεση παλιάς θήκης

Γυναίκα ασθενής 40 ετών προσήλθε με στεφάνη (θήκη) στον κεντρικό τομέα. Επιζητεί βελτίωση της εμφάνισης τόσο στο σχήμα όσο και στο χρώμα
Κατά την απομάκρυνση της θήκης μεταλλοπορσελάνης αποκαλύφθηκε το υποκείμενο δόντι. Το δόντι είναι αρκετά δυσχρωμικό, γεγονός που περιπλέκει την αποκατάσταση
Ενδιάμεση – Προσωρινή θήκη
Τελική – Νέα θήκη πορσελάνης

Η αισθητική ανάλυση έδειξε υπερ-έκθεση των ούλων (ουλικό χαμόγελο). Έγινε μικροχειρουργική στα ούλα γύρω από τα 6 πρόσθια, ώστε να βελτιωθεί η αναλογία μήκους-πλάτους. Παράλληλα κατασκευάστηκε μια μεταβατική (προσωρινή) θήκη με καλύτερο σχήμα και χρώμα.
Μετά από την επούλωση των ούλων κατασκευάστηκε θήκη emax by Ivoclar χωρίς μέταλλο. Αντιγράφηκε το σχήμα και το χρώμα του φυσικού δοντιού
Yannis Kritas
Yannis Kritas
2023-01-09
Ο Βαγγέλης Παπαδιώτης και οι συνεργάτες του είναι από τους σπάνιους γιατρούς με ενσυναίσθηση για τον φόβο του ασθενή. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο μου πρόβλημα με τους ουκ ολίγους οδοντιάτρους που είχα από μικρό παιδί. Αυτός ήταν κι ο λόγος που πήγαινα σε οδοντίατρο μόνο όταν κάποιο δόντι έφτανε στο απροχώρητο. Από την πρώτη επίσκεψη έκανε λεπτομερή καταγραφή των θεμάτων που είχε κάθε μου δόντι και μου πρότεινε πλάνο ολικής αποκατάστασης σε βάθος χρόνου. Κατανοώντας την «λόξα» μου ως μηχανικού να θέλω να καταλάβω τις τεχνικές λεπτομέρειες, μου εξήγησε αναλυτικά τις μεθόδους και τα υλικά που υπάρχουν διαθέσιμα. Και τί πραγματικά μαγικές λύσεις υπάρχουν πλέον!!! Κάθε φορά που κάναμε μια δουλειά σε ένα δόντι γίνονταν με γνώμονα το αρχικό πλάνο έτσι ώστε δεν χρειάστηκε να ταλαιπωρηθώ σε χρόνο και έξοδα με διορθωτικές εργασίες. Ευχαριστώ Βαγγέλη για το χαμόγελο που μου δώσατε!
Vasileia Soulouta
Vasileia Soulouta
2023-01-09
I went to Dental Aesthetics to correct and improve my smile. Dr. Papadiotis was amazing. Efficient, looking after every detail! I highly recommend him to everyone. Thank you Eleni for arranging my appointments
Helen Papantoniou
Helen Papantoniou
2023-01-08
Πολύ ευχαριστημένη από το αποτέλεσμα και τις ιατρικές υπηρεσίες, που παρήχθησαν! Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός!
John Papadopoulos
John Papadopoulos
2023-01-07
Εξαιρετικός γιατρός.. Ο καλύτερος που έχω παει
ΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΧ
ΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΧ
2023-01-02
Ο κύριος Παπαδιωτης είναι εξαιρετικός γιατρός με τέλειες γνώσεις και εξαιρετικός άνθρωπος. Από την πρώτη στιγμή τον εμπιστεύτηκα. Έμεινα πολύ ικανοποιημένη από το τέλειο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα . Τον συστήνω ανεπιφύλακτα . Τον ευχαριστώ πολύ για την υπέροχη δουλειά που κάνει μαζί με την ομάδα του.
ANMARK
ANMARK
2022-12-20
Κορυφαιος!! Επικοινωνιακος, επεξηγηματικος, λεπτομερης με τελειο θεραπευτικο-αισθητικο αποτελεσμα! Ανεπιφυλακτα!!!
EPAMEINONDAS TSIPOGIANNIS
EPAMEINONDAS TSIPOGIANNIS
2022-12-17
Απλα καταπληκτικος!!
Angeliki Kirmi
Angeliki Kirmi
2022-12-17
Dr Papadiotis is the best dentist that I have visited so far. I am very satisfied with the work he is doing. He is excellent at his job! I would not hesitate to recommend his services. Thank you very much!
ΔΩΡΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΩΡΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
2022-12-09
Έμεινα απόλυτα ευχαριστημένη με την άμεση ανταπόκριση και την τελική λύση που δόθηκε στο πρόβλημά μου. Αναζητώντας ιατρείο με ενδοστοματικό σαρωτή για λήψη αποτυπωμάτων, επέλεξα τον κύριο Παπαδιώτη, ο οποίος, όχι μόνο με δέχτηκε άμεσα και προχώρησε στην προσθετική που χρειαζόμουν, αλλά και μου πρότεινε μια σειρά από λύσεις για ολιστική αντιμετώπιση των θεμάτων που με απασχολούν λόγω της ασθένειας των ούλων μου. Ο γιατρός συνδυάζει την άρτια επιστημονική κατάρτιση και την πλέον εξελιγμένη τεχνολογία με ανθρώπινη ευαισθησία! Τον ευχαριστώ πολύ!
ELEFTHERIA DIMA
ELEFTHERIA DIMA
2022-12-02
Ιδιαίτερα απαιτητικό το δικό μου περιστατικό. Το αίσθημα ασφάλειας που ένιωθα με τον κ. Παπαδιώτη με βοήθησε να έχω υπομονή και να νιώθω ότι όλα θα πάνε καλά! Το αποτέλεσμα φανταστικό! Σας ευχαριστώ για όλα!