Εξελιγμένες υβριδικές όψεις χωρίς τροχισμό

Νεαρός άντρας απευθύνθηκε στο ιατρείο μας για την προσθετική αποκατάσταση των δοντιών του.
Η επιθυμία του ήταν η αισθητική επιμήκυνση των δοντιών του, καθώς τα δόντια, όντας μικρά, δε φαίνονταν ούτε στη θέση ανάπαυσης, αλλά ούτε και στις δυναμικές θέσεις (ομιλία κλπ).

Η πρόκληση ήταν το νεαρό της ηλικίας του και η διατήρηση των άθικτων δοντιών του.

Επιλέχθηκε η λύση των εξελιγμένων υβριδικών όψεων χωρίς τροχισμό.

Σε ένα ραντεβού αναλύθηκε και σχεδιάστηκαν η νέα αισθητική και η σύγκλειση.

Στο επόμενο ραντεβού συγκολλήθηκαν με ειδικό πρωτόκολλο καθαρισμού και συγκόλλησης σε άθικτα δόντια οι όψεις Enamic.

Στο τελευταίο ραντεβού έγινε το τελικό φινίρισμα

Χρονικό διάστημα 10 ημέρες
Ραντεβού _ 3
Χωρίς τροχισμό και χωρίς αναισθησία