Επανασχεδιασμός Χαμόγελου Χωρίς Τροχισμό Δοντιών

Πίνακας Περιεχομένων

Αρχική

Νεαρή ασθενής με μειωμένο μήκος δοντιών. Η πρόκληση είναι να επιμηκυνθούν τα δόντια χωρίς να τροχιστούν καθόλου, αλλά και να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα, που θα έχει αντοχή στο χρόνο και φυσικότητα στην εμφάνιση.

Με βάση το σχήμα, που προήλθε από την αισθητική και λειτουργική ανάλυση, τοποθετήθηκαν πολυχρωματικές όψεις ρητίνης με το σωστό μήκος και σχήμα

Τα δόντια επιμηκύνθηκαν, ώστε να ακολουθούν αρμονικά την καμπύλη του κάτω χείλους

Δόθηκε σημασία στον λεπτομερή σχεδιασμό της μάκρο- και μίκρο-επιφάνειας, ώστε να επιτευχθεί φυσικότητα.

Η τοποθέτηση ρητινών με διαφορετικά οπτικά χαρακτηριστικά πέτυχε την απόδοση διαφάνειας στα κοπτικά άκρα, καθώς η ασθενής είναι νεαρής ηλικίας.