Νέο Χαμόγελο – Όψεις ρητίνης για κλείσιμο κενών

01. Αρχική – Εξωστοματική

Αισθητική και λειτουργική δυσαρμονία. Ανομοιόμορφο ύψος των προσθίων δοντιών άνω και κάτω

02. Αρχική – Ενδοστοματική

Αντιαισθητικά διαστήματα (κενοί χώροι) μεταξύ των δοντιών λόγω υποχώρησης των ούλων από περιοδοντίτιδα.

03. Τελική – Ενδοστοματική

Κλείσιμο διαστημάτων και ευθυασμός των δοντιών με 6 άνω και 6 κάτω όψεις ρητίνης

04. Τελική – Ενδοστοματική

Παρατηρείται η φυσικότητα (κοπτική διαφάνεια και χρωματική διαβάθμιση της φωτεινότητας) των πολυστρωματικών – πολυχρωματικών όψεων ρητίνης ASTERIA by Tokuyama Inc , JAPAN

05. Τελική – Εξωστοματική

Απόδοση φωτεινότητας με τις όψεις ρητίνης και ευθυασμός του μασητικού επιπέδου (σωστό μήκος των δοντιών)