Γναθολογία – Αποκατάσταση σταθερής λειτουργίας (μάσηση)

Περιστατικό με αποδιοργανωμένη σύγκλειση, που προορίζεται για ολική προσθετική αποκατάσταση άνω και κάτω γνάθου.

Η σταθεροποίηση – αποκατάσταση της μάσησης έγινε άμεσα με ακίνητες προσωρινές θήκες και γέφυρες

Δείτε όλο το περιστατικό εδώ