Όψεις πορσελάνης σε ασθενή με αντανακλαστικό εμετού