Όψεις Ρητίνης

Συνδυασμός λεύκανσης & όψεων ρητίνης

Λεύκανση με όψεις ρητίνης χωρίς τροχό

Όψεις ρητίνης σε συνδυασμό με λεύκανση

Όψεις ρητίνης στα 6 άνω πρόσθια

Όψεις ρητίνης στα 6 πρόσθια σε 1 ραντεβού

Αντικατάσταση 2 παλαιών όψεων ρητίνης σε 1 μέρα

Όψεις ρητίνης- Βελτίωση στο χαμόγελο σε 2 ημέρες

Όψεις Ρητίνης | Αποκατάσταση μήκους & φωτεινότητας των δοντιών

Αντικατάσταση παλιών όψεων

Διόρθωση της θέσης των δοντιών και της υποστήριξης του άνω χείλους

Λεύκανση με Όψεις ρητίνης

Όψεις Ρητίνης στα πάνω δόντια

Όψεις ρητίνης χωρίς τροχισμό δοντιών

Όψεις στα άνω πρόσθια για αντιμετώπιση του ελαττωμένου μήκους

Αλλαγή χαμόγελου με ρητίνες σε 2 ραντεβού

Όψεις ρητίνης για αντιμετώπιση φθαρμένης οδοντοφυίας

Όψεις ρητίνης για αλλαγή μήκους των πρόσθιων δοντιών