Ψηφιακά αποτυπώματα με τον ενδοστοματικό σαρωτή Trios by 3Shape

 

 

Ανακοινώνουμε την απόκτηση και ενσωμάτωση στις προσθετικές μας θεραπείες του καλύτερου στον κόσμο ενδοστοματικού ψηφιακού σαρωτή Trios by 3Shape Inc, Denmark.

 

Με τον ενδοστοματικό σαρωτή Trios αναβαθμίζεται η εμπειρία των ασθενών όσον αφορά την θεραπευτική διαδικασία (κατάργηση σιλικόνης και δισκαρίων αποτύπωσης). Επιπλέον αναβαθμίζονται και όλες οι παρεχόμενες οδοντιατρικές υπηρεσίες καθώς επιτυγχάνεται πολύ μεγάλη ακρίβεια στην αποτύπωση και στην

ποιότητα κατασκευής των προσθετικών αποκαταστάσεων

Για περισσότερα δείτε στο ΙΑΤΡΕΙΟ