Επένθετα & Υπερένθετα

Οδοντιατρική χωρίς τροχό

Τα επένθετα και υπερένθετα είναι προσθετικές αποκαταστάσεις από πολυμερή υλικά (σύνθετες ρητίνες) ή από ολοκεραμικά συστήματα (emax). ”Αποτελούν προσθετικές λύσεις για οπίσθια δόντια (γομφίους ή προγομφίους).

Τα επένθετα & υπερένθετα είναι απόλυτα συντηρητικές αποκαταστάσεις, καθώς τα δόντια τροχίζονται ελάχιστα ή καθόλου. Αποτελούν επικαλύψεις από πορσελάνη ή σύνθετη ρητίνη, και συγκολλούνται πολύ ισχυρά με τα φυσικά δόντια.

Η χρήση επενθέτων σε όλα τα πίσω δόντια μας παρέχει τη δυνατότητα να εφαρμόζουμε οδοντιατρική χωρίς τροχό. Ψηλώνοντας λίγο τα πίσω δόντια με τα επένθετα δημιουργείται χώρος μεταξύ πάνω και κάτω δοντιών στα πρόσθια δόντια, που μας επιτρέπει να τοποθετήσουμε όψεις πορσελάνης ή ρητίνης χωρίς καθόλου τροχισμό. Αυτή η τεχνική λέγεται ”ανύψωση της κάθετης διάστασης” και την εφαρμόζουμε πάντοτε ειδικά στον επανασχεδιασμό του χαμόγελου (Βλ. Νέο Χαμόγελο), αλλά και σε όλες τις περιπτώσεις με προσθετικές αποκαταστάσεις στην μία ή και στις δύο γνάθους.

Επένθετα & Υπερένθετα – Στάδια και χρόνοι θεραπείας

Τα στάδια της θεραπείας με επένθετα και υπερένθετα είναι τα εξής:

αφαίρεση του παλιού εμφρακτικού υλικού και της τερηδόνας, απόδοση σωστού σχήματος της κοιλότητας, κατασκευή προσωρινού ενθέτου/επενθέτου, λήψη αποτυπώματος, και η κατασκευή CAD/CAM και τελική συγκόλλησή του στη θέση του.”

Υλικά επιλογής είναι τα ολοκεραμικά συστήματα (IPS e-max) ή τα πολυμερή υλικά -σύνθετες ρητίνες (Gradia).

Συγκολλούνται με ειδική τεχνική (bonding) και τη χρήση οδοντιατρικού απομονωτήρα στα φυσικά δόντια, όσο κατεστραμμένα κι αν είναι αυτά.

Απαιτούνται 1-2 επισκέψεις και συνολικός χρόνος 1-2 εργάσιμες ημέρες.

Το προσδόκιμο της παραμονής τους στα δόντια που τα υποδέχονται είναι 10-15 χρόνια.