Logo
burger
Όψεις Πορσελάνης
Home » Όψεις Πορσελάνης

Όψεις & Δόντια Πορσελάνης

 

Ελάχιστα Επεμβατική Οδοντιατρική – Οδοντιατρική χωρίς τροχισμό δοντιών

Οι όψεις πορσελάνης είναι προσθετικές αποκαταστάσεις, που χρησιμοποιούνται για την αλλαγή σχήματος, χρώματος και κάποιες φορές και θέσης των δοντιών.
Έχουν την μορφή λεπτών επικαλύψεων από πορσελάνη.
Συγκολλούνται στην μπροστινή επιφάνεια των φυσικών δοντιών.
Μέσω τεχνολογίας αιχμής Cad/Cam εξατομικεύονται με βάση τα μορφολειτουργικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν. Η νέα γενιά όψεων πορσελάνης είναι επαναστατικές προσθετικές αποκαταστάσεις της σύγχρονης οδοντιατρικής, που όμως πλέον έχουν δοκιμαστεί εκτεταμένα
Όψεις πορσελάνης – Τι είναι
Αποτελούν επικαλύψεις από ειδική, ενισχυμένη οδοντιατρική πορσελάνη (porcelain veneer). Τοποθετούνται στις μπροστινές επιφάνειες των δοντιών. Είναι προσθετικές αποκαταστάσεις μερικής κάλυψης (δεν καλύπτεται όλο το δόντι) σε αντίθεση με τις στεφάνες-θήκες, που είναι προσθέσεις ολικής κάλυψης. Οι όψεις πορσελάνης κατασκευάζονται σε μηχανές υψηλής ακρίβειας (CAD/CAM) και συγκολλούνται με ειδική τεχνική (bonding) στην μπροστινή επιφάνεια των δοντιών. Ο ρόλος τους είναι η αντιμετώπιση δυσχρωμιών και η αποκατάσταση τού σχήματος και της μορφής των δοντιών.
Πλέον, οι γνωστές σε όλους θήκες (Βλ. Προσθετική θήκες) θεωρούνται πολύ επεμβατικές, γιατί είναι αποκαταστάσεις ολικής κάλυψης (τροχίζονται τα δόντια συνολικά).
Η χρήση τους έχει ”εκτοπιστεί” σχεδόν πλήρως από τις όψεις πορσελάνης και τα επένθετα & υπερένθετα.(Βλ. Επένθετα & Υπερένθετα)
Οι όψεις πορσελάνης χρειάζονται ελάχιστη ή και μηδενική αποκοπή (υπέρ-συντηρητικές αποκαταστάσεις) των δοντιών.
Όψεις πορσελάνης – Πότε & Που χρησιμοποιούνται
 • όταν θέλουμε να κλείσουμε διαστήματα μεταξύ των δοντιών, που είναι αραιά (αραιοδοντία).
 • για να διορθώσουμε την θέση προσθίων δοντιών-εάν αποκλειστεί η ορθοδοντική θεραπεία-π.χ. σ έναν συνωστισμό
 • όταν θέλουμε να επαναφέρουμε το σχήμα των δοντιών. Αυτό αφορά σε ασθενείς, που τα δόντια τους έχουν φθαρεί (αποτριβές) ή, που έχουν δόντια σπασμένα
 • για να καλύψουμε δόντια, που φέρουν εκτεταμένα σφραγίσματα
 • όταν θέλουμε να ”επανατοποθετήσουμε” στη σωστή θέση του ένα δόντι, το οποίο βρίσκεται ”πιο μέσα” από τα υπόλοιπα.
 • για να “λευκάνουμε” τα δόντια με μόνιμο τρόπο σε συνδυασμό με τις τεχνικές χημικής λεύκανσης των δοντιών
 • όταν θέλουμε να ”γεμίσουμε” τα ανυποστήρικτα χείλη και τις παρειές
Όψεις πορσελάνης – Πλεονεκτήματα & Ενδείξεις
 • Είναι αποκαταστάσεις μερικής κάλυψης και άρα απόλυτα συντηρητικές έναντι των άλλων προσθετικών αποκαταστάσεων ολικής κάλυψης (στεφάνες- θήκες)(Βλ. Προσθετική θήκες)
 • Αποδίδουν περισσότερο ομοιογενείς επιφάνειες στα δόντια, καλύτερη στιλπνότητα, καθώς και πολύ καλή μάκρο- και μίκρο-μορφολογία.
 • Απαράμιλλες μηχανικές ιδιότητες(σκληρότητα, αντοχή στην θλίψη και στον εφελκυσμό). Υπό προϋποθέσεις μια όψη πορσελάνης μπορεί να αυξήσει την αντοχή του δοντιού στις θλιπτικές και εφελκυστικές δυνάμεις (πλάγιες).
 • Άριστες οπτικές ιδιότητες
 • Αποτελούν την λύση εκλογής, σε όλες τις περιπτώσεις, όπου δεν μπορούν να τοποθετηθούν όψεις ρητινών. (βλ. Όψεις Ρητίνης)
 • Μπορούν να αποκαταστήσουν μεγαλύτερα ελλείμματα απ’ ό,τι οι όψεις συνθέτων ρητινών.
 • Συγκολλούνται επί της αδαμαντίνης και οδοντίνης (τεχνική bonding) κι επομένως δεν επηρεάζουν την δομική ακεραιότητα του δοντιού/-ων
 • Είναι απόλυτα βιοσυμβατές και ”φιλικές” με τους ιστούς του περιοδοντίου (ούλα)
Όψεις Πορσελάνης – Μειονεκτήματα & Περιορισμοί
 • Απαιτούν ενδιάμεσα στάδια και επιπλέον κόστη (εργαστηριακά κλπ)
 • H συγκόλληση των όψεων πορσελάνης είναι ευαίσθητη και χρονοβόρα διαδικασία, καθώς χρειάζεται απόλυτος έλεγχος της υγρασίας (χρήση οδοντιατρικού απομονωτήρα
 • Χρειάζεται πολύ συγκεκριμένη προετοιμασία και ευαίσθητοι χειρισμοί ώστε να διατηρηθεί όσο γίνεται μεγαλύτερη επιφάνεια αδαμαντίνης. Γι αυτό είναι αναγκαία η χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου ή χειρουργικές λούπων) (βλ. Ιατρείο-Εξοπλισμός)
 • Επειδή το πάχος των όψεων είναι μικρό δεν ενδείκνυνται για κάλυψη δυσχρωμικών δοντιών
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των ολοκεραμικών όψεων είναι η σωστή αξιολόγηση της:
  • περιοδοντικής κατάστασης του ασθενούς (ούλων και οστού),
  • σύγκλεισης (του τρόπου δηλαδή που τα δόντια έρχονται σε επαφή μεταξύ τους)
  • και της ενδεχόμενης ανάγκης για επιμέρους ειδικές θεραπείες (αισθητική χειρουργική).
Όψεις πορσελάνης – Διαδικασία
Γίνεται εξέταση και ανάλυση του περιστατικού. (ραντεβού 1)
Επιλέγονται τα δόντια, που θα υποδεχτούν τις όψεις πορσελάνης, σύμφωνα με την αισθητική ανάλυση χαμόγελου & προσώπου.(Βλ. Digital Smile Design)
Tο προτεινόμενο σχέδιο μεταφέρεται πάνω στα φυσικά δόντια με εξατομικευμένους οδηγούς κι έτσι γίνεται άμεση προσομοίωση. (ραντεβού 2)
Tο τελικό αποτέλεσμα οπτικοποιείται μέσα σε μόλις 3′ χωρίς να πειράξουμε καθόλου τα δόντια (ραντεβού2)
Ο ασθενής φεύγει και δοκιμάζει για 2-3 ημέρες την προσομοίωση του στο στόμα
Επανέρχεται στο ιατρείο και αν όλα είναι εντάξει, αντιγράφεται το σχήμα στις τελικές όψεις πορσελάνης μέσω ειδικών πλοηγών. (ραντεβού 3)
Κατασκευάζονται οι όψεις μια προς μία σε ειδική συσκευή καθοδηγούμενου σχεδιασμού CAD/CAM.
Στάδια θεραπείας με όψεις πορσελάνης – Χρόνοι
Τα στάδια κατασκευής των όψεων πορσελάνης περιλαμβάνουν:

 • προετοιμασία των προστομιακών επιφανειών των δοντιών
 • κατασκευή των μεταβατικών-προσωρινών αποκαταστάσεων
 • αποτύπωση των δοντιών
 • κατασκευή των τελικών αποκαταστάσεων αστρίου (feldspathic) ή διπυριτικού λιθίου (e-max)
 • και την τελική συγκόλλησή τους στη θέση τους.

Οι όψεις πορσελάνης χρησιμοποιούνται σχεδόν στις ίδιες περιπτώσεις, που χρησιμοποιούνται και οι όψεις ρητίνης με τη διαφορά πως αντιμετωπίζουν πιο εκτεταμένα περιστατικά

Όψεις πορσελάνης – Γίνονται χωρίς τρόχισμα;
Μπορούν να γίνουν χωρίς τρόχισμα κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες- πχ. όταν το δόντι δεν είναι δυσχρωμικό και δεν είναι ‘’πεταχτό’’.
Αν όμως έχουμε δυσχρωμικά ή ”πεταχτά” δοντια, οι όψεις χρειάζονται περισσότερο πάχος και τροχισμό
Σε αυτές τις περιπτώσεις, που δεν έχουμε τη δυνατότητα μη-τροχισμού, γίνεται μια απλή οριοθέτηση στο δόντι, ώστε να υπάρχει μια συγκεκριμένη θέση τοποθέτησης (φορά ένθεσης) της όψης.
Το ελαφρύ αυτό ”ξύσιμο”-οριοθέτηση γίνεται χωρίς αναισθησία.
Δημιουργείται έτσι μια ανεπαίσθητη υποδοχή ικανή όμως να αποτρέψει την ‘’στραβή’’ συγκόλληση της όψης πορσελάνης στο δόντι.
Σε κάθε περίπτωση ακόμη κι αυτός ο ελαφρύς τροχισμός δε θεωρείται βλαπτικός για το δόντι και γίνεται χωρίς αναισθησία
Όψεις πορσελάνης – Διάρκεια ζωής
Συνήθως , εάν δεν συνυπάρχουν άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες (πχ σφίξιμο δοντιών), τότε μπορούν να μείνουν στο στόμα για 8-15 χρόνια.
Έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο χρονικό ορίζοντα από τις όψεις σύνθετης ρητίνης και αποδίδουν πιο σταθερά αισθητικά αποτελέσματα.
Αντικαθίστανται, όταν το όριο τους προς τα ούλα αρχίζει να γίνεται δυσχρωμικό. Η αντικατάστασή τους γίνεται πάλι με νέες όψεις πορσελάνης.
Όψεις πορσελάνης – Πόσο κοστίζουν
Οι τιμές για τις όψεις πορσελάνης κυμαίνονται από 400 – 600 ευρώ. Eξαρτώνται από τη δυσκολία του κάθε περιστατικού (πχ κάλυψη δυσχρωμικών δοντιών, βρυγμός-σφίξιμο δοντιών κλπ)

Στο ιατρείο μας χρησιμοποιούμε όψεις Αστρίου (Feldspathic) και e-max (IPS IVOCLAR Inc)

Nikos Dikaios
Nikos Dikaios
2023-03-10
Dr Papadiotis is a very skilled dentist, professional and the centre itself is very accommodating. I definitely recommend it.
Effie Butsikares
Effie Butsikares
2023-03-10
Ο Κύριος Παπαδιώτης και η ομάδα του αποτελεί απόδειξη πως υπάρχουν γιατροί που φροντίζουν για την υγεία σου, είναι άρτια καταρτισμένοι, γνωστές του αντικειμένου, παρέχοντας ασφάλεια και σωστή πληροφόρηση σε κάθε διαδικασία ιατρική. Είναι ο οδοντίατρος που συνιστώ ανεπιφύλακτα για ασθένεις που έχουν ανάγκη από σωστούς επιστήμονες που θα τους καθοδηγήσουν βήμα βήμα μέχρι το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον ιατρό που φρόντισε για την παραμελημένη ομολογώ υγιεινη του στόματος μου και που χαίρομαι τώρα να χαμογελάω με άλλη αυτοπεποίθηση πλέον.
anastasia&zografos anastasia&zografos
anastasia&zografos anastasia&zografos
2023-03-10
Η εμπειρία μου από τις επισκέψεις μου στον Δρ. Ευάγγελο Παπαδιώτη είναι άριστη σε όλα τα επίπεδα. Τον διακρίνει ευγένεια, κατανόηση στις ευαισθησίες του ασθενούς, επαγγελματισμός και αποτελεσματικότητα. Εξαιρετικοί και οι συνεργάτες του. Αναστασία Μυλωνά
Maria Bousali
Maria Bousali
2023-03-09
Γιώργος Μανώλης
Γιώργος Μανώλης
2023-02-08
Η εμπειρία μου στο ιατρείο ήταν μοναδική. Η κυρία που είναι στο τηλέφωνο ήταν πολύ ευγενική και μου έκλεισε άμεσα ραντεβού. Από το πρώτο ραντεβού ένιωσα μια ασφάλεια που δύσκολα συναντάς σε ιατρείο. Ο γιατρός εξαιρετικός άνθρωπος με πολύ καλή γνώση πάνω στην δουλειά του, μου ανέλυσε με κάθε λεπτομέρεια το πρόβλημά μου,και πώς θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε με πολλούς τρόπους. Τελικά μετα από 2 σφραγίσματα που ήθελα, έκανα λεύκανση στο σπίτι και έκανα και όψεις ρητίνης στην πάνω γνάθο. Το αποτέλεσμα ήταν όπως το ήθελα χωρίς να πονέσω καθόλου. Χαίρομαι που επισκέφτηκα το ιατρείο γιατί εκτός από ένα καλό οδοντίατρο έγινε και ένας καλός φίλος.
An Vlanti
An Vlanti
2023-02-01
Εδώ και καιρό ψάχνω για έναν κατάλληλο γιατρό, και χαίρομαι πολύ που επέλεξα την Dental Aesthetics και τον Δρ. Παπαδιώτη. Η πολιτική της κλινικής δεν είναι ένα γρήγορο, αλλά ένα ποιοτικό αποτέλεσμα με τη διατήρηση της υγείας των δοντιών, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό για μένα. Τώρα έχω ένα όμορφο χαμόγελο! Από τα αρχικά μου δεδομένα, προέκυψε το πιο cool αποτέλεσμα!
Eleni Smponia
Eleni Smponia
2023-01-23
Ο κ.Παπαδιώτης έχει φέρει εις πέρας εξαιρετικά δύσκολα περιστατικά της οδοντοστοιχίας μου! Περιστατικά που απαιτούσαν και ικανότητες ενδο-οδοντοτιστή εκτός των κλασικών οδοντιατρικών παρεμβάσεων… Το αποτέλεσμα πάντα εξαιρετικό…χωρίς πόνο…με διάρκεια…και φυσικά εξαιρετική αισθητική! Τον συστήνω ανεπιφύλακτα είτε για τη δημιουργία ενός όμορφου χαμόγελου για αισθητικούς λόγους αλλά και για οτιδήποτε έχει αποτελέσει πρόκληση για τον προηγούμενο οδοντίατρο σας!
Kostas Barbarousis
Kostas Barbarousis
2023-01-17
Αριστος επαγγελματίας.Εξαιρετική δουλειά και εξαιρετικός άνθρωπος!απολυτα ευχαριστημένος από την εξυπηρέτηση , επεξηγηματικός και καθησυχαστικός ως προς το πρόβλημα μου!ευχαριστο περιβάλλον και καθόλου κουραστικός αποπεράτωσης εργασίας .
Kostas Georgakopoulos
Kostas Georgakopoulos
2023-01-14
Το προτείνω ανεπιφύλακτα !!
argiris tsiotsios
argiris tsiotsios
2023-01-13
Καταπληκτικός γιατρός Άψογη συμπεριφορά και πολύ καλές τιμές Σύσταση ανεπιφύλακτη