Logo
burger
Όψεις Πορσελάνης
Home » Όψεις Πορσελάνης

Όψεις & Δόντια Πορσελάνης

 

Ελάχιστα Επεμβατική Οδοντιατρική – Οδοντιατρική χωρίς τροχισμό δοντιών

Οι όψεις πορσελάνης είναι προσθετικές αποκαταστάσεις, που χρησιμοποιούνται για την αλλαγή σχήματος, χρώματος και κάποιες φορές και θέσης των δοντιών.
Έχουν την μορφή λεπτών επικαλύψεων από πορσελάνη.
Συγκολλούνται στην μπροστινή επιφάνεια των φυσικών δοντιών.
Μέσω τεχνολογίας αιχμής Cad/Cam εξατομικεύονται με βάση τα μορφολειτουργικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν. Η νέα γενιά όψεων πορσελάνης είναι επαναστατικές προσθετικές αποκαταστάσεις της σύγχρονης οδοντιατρικής, που όμως πλέον έχουν δοκιμαστεί εκτεταμένα
Όψεις πορσελάνης – Τι είναι
Αποτελούν επικαλύψεις από ειδική, ενισχυμένη οδοντιατρική πορσελάνη (porcelain veneer). Τοποθετούνται στις μπροστινές επιφάνειες των δοντιών. Είναι προσθετικές αποκαταστάσεις μερικής κάλυψης (δεν καλύπτεται όλο το δόντι) σε αντίθεση με τις στεφάνες-θήκες, που είναι προσθέσεις ολικής κάλυψης. Οι όψεις πορσελάνης κατασκευάζονται σε μηχανές υψηλής ακρίβειας (CAD/CAM) και συγκολλούνται με ειδική τεχνική (bonding) στην μπροστινή επιφάνεια των δοντιών. Ο ρόλος τους είναι η αντιμετώπιση δυσχρωμιών και η αποκατάσταση τού σχήματος και της μορφής των δοντιών.
Πλέον, οι γνωστές σε όλους θήκες (Βλ. Προσθετική θήκες) θεωρούνται πολύ επεμβατικές, γιατί είναι αποκαταστάσεις ολικής κάλυψης (τροχίζονται τα δόντια συνολικά).
Η χρήση τους έχει ”εκτοπιστεί” σχεδόν πλήρως από τις όψεις πορσελάνης και τα επένθετα & υπερένθετα.(Βλ. Επένθετα & Υπερένθετα)
Οι όψεις πορσελάνης χρειάζονται ελάχιστη ή και μηδενική αποκοπή (υπέρ-συντηρητικές αποκαταστάσεις) των δοντιών.
Όψεις πορσελάνης – Πότε & Που χρησιμοποιούνται
 • όταν θέλουμε να κλείσουμε διαστήματα μεταξύ των δοντιών, που είναι αραιά (αραιοδοντία).
 • για να διορθώσουμε την θέση προσθίων δοντιών-εάν αποκλειστεί η ορθοδοντική θεραπεία-π.χ. σ έναν συνωστισμό
 • όταν θέλουμε να επαναφέρουμε το σχήμα των δοντιών. Αυτό αφορά σε ασθενείς, που τα δόντια τους έχουν φθαρεί (αποτριβές) ή, που έχουν δόντια σπασμένα
 • για να καλύψουμε δόντια, που φέρουν εκτεταμένα σφραγίσματα
 • όταν θέλουμε να ”επανατοποθετήσουμε” στη σωστή θέση του ένα δόντι, το οποίο βρίσκεται ”πιο μέσα” από τα υπόλοιπα.
 • για να “λευκάνουμε” τα δόντια με μόνιμο τρόπο σε συνδυασμό με τις τεχνικές χημικής λεύκανσης των δοντιών
 • όταν θέλουμε να ”γεμίσουμε” τα ανυποστήρικτα χείλη και τις παρειές
Όψεις πορσελάνης – Πλεονεκτήματα & Ενδείξεις
 • Είναι αποκαταστάσεις μερικής κάλυψης και άρα απόλυτα συντηρητικές έναντι των άλλων προσθετικών αποκαταστάσεων ολικής κάλυψης (στεφάνες- θήκες)(Βλ. Προσθετική θήκες)
 • Αποδίδουν περισσότερο ομοιογενείς επιφάνειες στα δόντια, καλύτερη στιλπνότητα, καθώς και πολύ καλή μάκρο- και μίκρο-μορφολογία.
 • Απαράμιλλες μηχανικές ιδιότητες(σκληρότητα, αντοχή στην θλίψη και στον εφελκυσμό). Υπό προϋποθέσεις μια όψη πορσελάνης μπορεί να αυξήσει την αντοχή του δοντιού στις θλιπτικές και εφελκυστικές δυνάμεις (πλάγιες).
 • Άριστες οπτικές ιδιότητες
 • Αποτελούν την λύση εκλογής, σε όλες τις περιπτώσεις, όπου δεν μπορούν να τοποθετηθούν όψεις ρητινών. (βλ. Όψεις Ρητίνης)
 • Μπορούν να αποκαταστήσουν μεγαλύτερα ελλείμματα απ’ ό,τι οι όψεις συνθέτων ρητινών.
 • Συγκολλούνται επί της αδαμαντίνης και οδοντίνης (τεχνική bonding) κι επομένως δεν επηρεάζουν την δομική ακεραιότητα του δοντιού/-ων
 • Είναι απόλυτα βιοσυμβατές και ”φιλικές” με τους ιστούς του περιοδοντίου (ούλα)
Όψεις Πορσελάνης – Μειονεκτήματα & Περιορισμοί
 • Απαιτούν ενδιάμεσα στάδια και επιπλέον κόστη (εργαστηριακά κλπ)
 • H συγκόλληση των όψεων πορσελάνης είναι ευαίσθητη και χρονοβόρα διαδικασία, καθώς χρειάζεται απόλυτος έλεγχος της υγρασίας (χρήση οδοντιατρικού απομονωτήρα
 • Χρειάζεται πολύ συγκεκριμένη προετοιμασία και ευαίσθητοι χειρισμοί ώστε να διατηρηθεί όσο γίνεται μεγαλύτερη επιφάνεια αδαμαντίνης. Γι αυτό είναι αναγκαία η χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου ή χειρουργικές λούπων) (βλ. Ιατρείο-Εξοπλισμός)
 • Επειδή το πάχος των όψεων είναι μικρό δεν ενδείκνυνται για κάλυψη δυσχρωμικών δοντιών
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των ολοκεραμικών όψεων είναι η σωστή αξιολόγηση της:
  • περιοδοντικής κατάστασης του ασθενούς (ούλων και οστού),
  • σύγκλεισης (του τρόπου δηλαδή που τα δόντια έρχονται σε επαφή μεταξύ τους)
  • και της ενδεχόμενης ανάγκης για επιμέρους ειδικές θεραπείες (αισθητική χειρουργική).
Όψεις πορσελάνης – Διαδικασία
Γίνεται εξέταση και ανάλυση του περιστατικού. (ραντεβού 1)
Επιλέγονται τα δόντια, που θα υποδεχτούν τις όψεις πορσελάνης, σύμφωνα με την αισθητική ανάλυση χαμόγελου & προσώπου.(Βλ. Digital Smile Design)
Tο προτεινόμενο σχέδιο μεταφέρεται πάνω στα φυσικά δόντια με εξατομικευμένους οδηγούς κι έτσι γίνεται άμεση προσομοίωση. (ραντεβού 2)
Tο τελικό αποτέλεσμα οπτικοποιείται μέσα σε μόλις 3′ χωρίς να πειράξουμε καθόλου τα δόντια (ραντεβού2)
Ο ασθενής φεύγει και δοκιμάζει για 2-3 ημέρες την προσομοίωση του στο στόμα
Επανέρχεται στο ιατρείο και αν όλα είναι εντάξει, αντιγράφεται το σχήμα στις τελικές όψεις πορσελάνης μέσω ειδικών πλοηγών. (ραντεβού 3)
Κατασκευάζονται οι όψεις μια προς μία σε ειδική συσκευή καθοδηγούμενου σχεδιασμού CAD/CAM.
Στάδια θεραπείας με όψεις πορσελάνης – Χρόνοι
Τα στάδια κατασκευής των όψεων πορσελάνης περιλαμβάνουν:

 • προετοιμασία των προστομιακών επιφανειών των δοντιών
 • κατασκευή των μεταβατικών-προσωρινών αποκαταστάσεων
 • αποτύπωση των δοντιών
 • κατασκευή των τελικών αποκαταστάσεων αστρίου (feldspathic) ή διπυριτικού λιθίου (e-max)
 • και την τελική συγκόλλησή τους στη θέση τους.

Οι όψεις πορσελάνης χρησιμοποιούνται σχεδόν στις ίδιες περιπτώσεις, που χρησιμοποιούνται και οι όψεις ρητίνης με τη διαφορά πως αντιμετωπίζουν πιο εκτεταμένα περιστατικά

Όψεις πορσελάνης – Γίνονται χωρίς τρόχισμα;
Μπορούν να γίνουν χωρίς τρόχισμα κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες- πχ. όταν το δόντι δεν είναι δυσχρωμικό και δεν είναι ‘’πεταχτό’’.
Αν όμως έχουμε δυσχρωμικά ή ”πεταχτά” δοντια, οι όψεις χρειάζονται περισσότερο πάχος και τροχισμό
Σε αυτές τις περιπτώσεις, που δεν έχουμε τη δυνατότητα μη-τροχισμού, γίνεται μια απλή οριοθέτηση στο δόντι, ώστε να υπάρχει μια συγκεκριμένη θέση τοποθέτησης (φορά ένθεσης) της όψης.
Το ελαφρύ αυτό ”ξύσιμο”-οριοθέτηση γίνεται χωρίς αναισθησία.
Δημιουργείται έτσι μια ανεπαίσθητη υποδοχή ικανή όμως να αποτρέψει την ‘’στραβή’’ συγκόλληση της όψης πορσελάνης στο δόντι.
Σε κάθε περίπτωση ακόμη κι αυτός ο ελαφρύς τροχισμός δε θεωρείται βλαπτικός για το δόντι και γίνεται χωρίς αναισθησία
Όψεις πορσελάνης – Διάρκεια ζωής
Συνήθως , εάν δεν συνυπάρχουν άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες (πχ σφίξιμο δοντιών), τότε μπορούν να μείνουν στο στόμα για 8-15 χρόνια.
Έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο χρονικό ορίζοντα από τις όψεις σύνθετης ρητίνης και αποδίδουν πιο σταθερά αισθητικά αποτελέσματα.
Αντικαθίστανται, όταν το όριο τους προς τα ούλα αρχίζει να γίνεται δυσχρωμικό. Η αντικατάστασή τους γίνεται πάλι με νέες όψεις πορσελάνης.
Όψεις πορσελάνης – Πόσο κοστίζουν
Οι τιμές για τις όψεις πορσελάνης κυμαίνονται από 400 – 600 ευρώ. Eξαρτώνται από τη δυσκολία του κάθε περιστατικού (πχ κάλυψη δυσχρωμικών δοντιών, βρυγμός-σφίξιμο δοντιών κλπ)

Στο ιατρείο μας χρησιμοποιούμε όψεις Αστρίου (Feldspathic) και e-max (IPS IVOCLAR Inc)

Yannis Kritas
Yannis Kritas
2023-01-09
Ο Βαγγέλης Παπαδιώτης και οι συνεργάτες του είναι από τους σπάνιους γιατρούς με ενσυναίσθηση για τον φόβο του ασθενή. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο μου πρόβλημα με τους ουκ ολίγους οδοντιάτρους που είχα από μικρό παιδί. Αυτός ήταν κι ο λόγος που πήγαινα σε οδοντίατρο μόνο όταν κάποιο δόντι έφτανε στο απροχώρητο. Από την πρώτη επίσκεψη έκανε λεπτομερή καταγραφή των θεμάτων που είχε κάθε μου δόντι και μου πρότεινε πλάνο ολικής αποκατάστασης σε βάθος χρόνου. Κατανοώντας την «λόξα» μου ως μηχανικού να θέλω να καταλάβω τις τεχνικές λεπτομέρειες, μου εξήγησε αναλυτικά τις μεθόδους και τα υλικά που υπάρχουν διαθέσιμα. Και τί πραγματικά μαγικές λύσεις υπάρχουν πλέον!!! Κάθε φορά που κάναμε μια δουλειά σε ένα δόντι γίνονταν με γνώμονα το αρχικό πλάνο έτσι ώστε δεν χρειάστηκε να ταλαιπωρηθώ σε χρόνο και έξοδα με διορθωτικές εργασίες. Ευχαριστώ Βαγγέλη για το χαμόγελο που μου δώσατε!
Vasileia Soulouta
Vasileia Soulouta
2023-01-09
I went to Dental Aesthetics to correct and improve my smile. Dr. Papadiotis was amazing. Efficient, looking after every detail! I highly recommend him to everyone. Thank you Eleni for arranging my appointments
Helen Papantoniou
Helen Papantoniou
2023-01-08
Πολύ ευχαριστημένη από το αποτέλεσμα και τις ιατρικές υπηρεσίες, που παρήχθησαν! Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός!
John Papadopoulos
John Papadopoulos
2023-01-07
Εξαιρετικός γιατρός.. Ο καλύτερος που έχω παει
ΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΧ
ΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΧ
2023-01-02
Ο κύριος Παπαδιωτης είναι εξαιρετικός γιατρός με τέλειες γνώσεις και εξαιρετικός άνθρωπος. Από την πρώτη στιγμή τον εμπιστεύτηκα. Έμεινα πολύ ικανοποιημένη από το τέλειο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα . Τον συστήνω ανεπιφύλακτα . Τον ευχαριστώ πολύ για την υπέροχη δουλειά που κάνει μαζί με την ομάδα του.
ANMARK
ANMARK
2022-12-20
Κορυφαιος!! Επικοινωνιακος, επεξηγηματικος, λεπτομερης με τελειο θεραπευτικο-αισθητικο αποτελεσμα! Ανεπιφυλακτα!!!
EPAMEINONDAS TSIPOGIANNIS
EPAMEINONDAS TSIPOGIANNIS
2022-12-17
Απλα καταπληκτικος!!
Angeliki Kirmi
Angeliki Kirmi
2022-12-17
Dr Papadiotis is the best dentist that I have visited so far. I am very satisfied with the work he is doing. He is excellent at his job! I would not hesitate to recommend his services. Thank you very much!
ΔΩΡΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΩΡΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
2022-12-09
Έμεινα απόλυτα ευχαριστημένη με την άμεση ανταπόκριση και την τελική λύση που δόθηκε στο πρόβλημά μου. Αναζητώντας ιατρείο με ενδοστοματικό σαρωτή για λήψη αποτυπωμάτων, επέλεξα τον κύριο Παπαδιώτη, ο οποίος, όχι μόνο με δέχτηκε άμεσα και προχώρησε στην προσθετική που χρειαζόμουν, αλλά και μου πρότεινε μια σειρά από λύσεις για ολιστική αντιμετώπιση των θεμάτων που με απασχολούν λόγω της ασθένειας των ούλων μου. Ο γιατρός συνδυάζει την άρτια επιστημονική κατάρτιση και την πλέον εξελιγμένη τεχνολογία με ανθρώπινη ευαισθησία! Τον ευχαριστώ πολύ!
ELEFTHERIA DIMA
ELEFTHERIA DIMA
2022-12-02
Ιδιαίτερα απαιτητικό το δικό μου περιστατικό. Το αίσθημα ασφάλειας που ένιωθα με τον κ. Παπαδιώτη με βοήθησε να έχω υπομονή και να νιώθω ότι όλα θα πάνε καλά! Το αποτέλεσμα φανταστικό! Σας ευχαριστώ για όλα!