Logo
burger
Όψεις Πορσελάνης
Home » Όψεις Πορσελάνης

Όψεις & Δόντια Πορσελάνης

 

Ελάχιστα Επεμβατική Οδοντιατρική – Οδοντιατρική χωρίς τροχισμό δοντιών

Οι όψεις πορσελάνης είναι προσθετικές αποκαταστάσεις, που χρησιμοποιούνται για την αλλαγή σχήματος, χρώματος και κάποιες φορές και θέσης των δοντιών.
Έχουν την μορφή λεπτών επικαλύψεων από πορσελάνη.
Συγκολλούνται στην μπροστινή επιφάνεια των φυσικών δοντιών.
Μέσω τεχνολογίας αιχμής Cad/Cam εξατομικεύονται με βάση τα μορφολειτουργικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν. Η νέα γενιά όψεων πορσελάνης είναι επαναστατικές προσθετικές αποκαταστάσεις της σύγχρονης οδοντιατρικής, που όμως πλέον έχουν δοκιμαστεί εκτεταμένα
Όψεις πορσελάνης – Τι είναι
Αποτελούν επικαλύψεις από ειδική, ενισχυμένη οδοντιατρική πορσελάνη (porcelain veneer). Τοποθετούνται στις μπροστινές επιφάνειες των δοντιών. Είναι προσθετικές αποκαταστάσεις μερικής κάλυψης (δεν καλύπτεται όλο το δόντι) σε αντίθεση με τις στεφάνες-θήκες, που είναι προσθέσεις ολικής κάλυψης. Οι όψεις πορσελάνης κατασκευάζονται σε μηχανές υψηλής ακρίβειας (CAD/CAM) και συγκολλούνται με ειδική τεχνική (bonding) στην μπροστινή επιφάνεια των δοντιών. Ο ρόλος τους είναι η αντιμετώπιση δυσχρωμιών και η αποκατάσταση τού σχήματος και της μορφής των δοντιών.
Πλέον, οι γνωστές σε όλους θήκες (Βλ. Προσθετική θήκες) θεωρούνται πολύ επεμβατικές, γιατί είναι αποκαταστάσεις ολικής κάλυψης (τροχίζονται τα δόντια συνολικά).
Η χρήση τους έχει ”εκτοπιστεί” σχεδόν πλήρως από τις όψεις πορσελάνης και τα επένθετα & υπερένθετα.(Βλ. Επένθετα & Υπερένθετα)
Οι όψεις πορσελάνης χρειάζονται ελάχιστη ή και μηδενική αποκοπή (υπέρ-συντηρητικές αποκαταστάσεις) των δοντιών.
Όψεις πορσελάνης – Πότε & Που χρησιμοποιούνται
 • όταν θέλουμε να κλείσουμε διαστήματα μεταξύ των δοντιών, που είναι αραιά (αραιοδοντία).
 • για να διορθώσουμε την θέση προσθίων δοντιών-εάν αποκλειστεί η ορθοδοντική θεραπεία-π.χ. σ έναν συνωστισμό
 • όταν θέλουμε να επαναφέρουμε το σχήμα των δοντιών. Αυτό αφορά σε ασθενείς, που τα δόντια τους έχουν φθαρεί (αποτριβές) ή, που έχουν δόντια σπασμένα
 • για να καλύψουμε δόντια, που φέρουν εκτεταμένα σφραγίσματα
 • όταν θέλουμε να ”επανατοποθετήσουμε” στη σωστή θέση του ένα δόντι, το οποίο βρίσκεται ”πιο μέσα” από τα υπόλοιπα.
 • για να “λευκάνουμε” τα δόντια με μόνιμο τρόπο σε συνδυασμό με τις τεχνικές χημικής λεύκανσης των δοντιών
 • όταν θέλουμε να ”γεμίσουμε” τα ανυποστήρικτα χείλη και τις παρειές
Όψεις πορσελάνης – Πλεονεκτήματα & Ενδείξεις
 • Είναι αποκαταστάσεις μερικής κάλυψης και άρα απόλυτα συντηρητικές έναντι των άλλων προσθετικών αποκαταστάσεων ολικής κάλυψης (στεφάνες- θήκες)(Βλ. Προσθετική θήκες)
 • Αποδίδουν περισσότερο ομοιογενείς επιφάνειες στα δόντια, καλύτερη στιλπνότητα, καθώς και πολύ καλή μάκρο- και μίκρο-μορφολογία.
 • Απαράμιλλες μηχανικές ιδιότητες(σκληρότητα, αντοχή στην θλίψη και στον εφελκυσμό). Υπό προϋποθέσεις μια όψη πορσελάνης μπορεί να αυξήσει την αντοχή του δοντιού στις θλιπτικές και εφελκυστικές δυνάμεις (πλάγιες).
 • Άριστες οπτικές ιδιότητες
 • Αποτελούν την λύση εκλογής, σε όλες τις περιπτώσεις, όπου δεν μπορούν να τοποθετηθούν όψεις ρητινών. (βλ. Όψεις Ρητίνης)
 • Μπορούν να αποκαταστήσουν μεγαλύτερα ελλείμματα απ’ ό,τι οι όψεις συνθέτων ρητινών.
 • Συγκολλούνται επί της αδαμαντίνης και οδοντίνης (τεχνική bonding) κι επομένως δεν επηρεάζουν την δομική ακεραιότητα του δοντιού/-ων
 • Είναι απόλυτα βιοσυμβατές και ”φιλικές” με τους ιστούς του περιοδοντίου (ούλα)
Όψεις Πορσελάνης – Μειονεκτήματα & Περιορισμοί
 • Απαιτούν ενδιάμεσα στάδια και επιπλέον κόστη (εργαστηριακά κλπ)
 • H συγκόλληση των όψεων πορσελάνης είναι ευαίσθητη και χρονοβόρα διαδικασία, καθώς χρειάζεται απόλυτος έλεγχος της υγρασίας (χρήση οδοντιατρικού απομονωτήρα
 • Χρειάζεται πολύ συγκεκριμένη προετοιμασία και ευαίσθητοι χειρισμοί ώστε να διατηρηθεί όσο γίνεται μεγαλύτερη επιφάνεια αδαμαντίνης. Γι αυτό είναι αναγκαία η χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου ή χειρουργικές λούπων) (βλ. Ιατρείο-Εξοπλισμός)
 • Επειδή το πάχος των όψεων είναι μικρό δεν ενδείκνυνται για κάλυψη δυσχρωμικών δοντιών
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των ολοκεραμικών όψεων είναι η σωστή αξιολόγηση της:
  • περιοδοντικής κατάστασης του ασθενούς (ούλων και οστού),
  • σύγκλεισης (του τρόπου δηλαδή που τα δόντια έρχονται σε επαφή μεταξύ τους)
  • και της ενδεχόμενης ανάγκης για επιμέρους ειδικές θεραπείες (αισθητική χειρουργική).
Όψεις πορσελάνης – Διαδικασία
Γίνεται εξέταση και ανάλυση του περιστατικού. (ραντεβού 1)
Επιλέγονται τα δόντια, που θα υποδεχτούν τις όψεις πορσελάνης, σύμφωνα με την αισθητική ανάλυση χαμόγελου & προσώπου.(Βλ. Digital Smile Design)
Tο προτεινόμενο σχέδιο μεταφέρεται πάνω στα φυσικά δόντια με εξατομικευμένους οδηγούς κι έτσι γίνεται άμεση προσομοίωση. (ραντεβού 2)
Tο τελικό αποτέλεσμα οπτικοποιείται μέσα σε μόλις 3′ χωρίς να πειράξουμε καθόλου τα δόντια (ραντεβού2)
Ο ασθενής φεύγει και δοκιμάζει για 2-3 ημέρες την προσομοίωση του στο στόμα
Επανέρχεται στο ιατρείο και αν όλα είναι εντάξει, αντιγράφεται το σχήμα στις τελικές όψεις πορσελάνης μέσω ειδικών πλοηγών. (ραντεβού 3)
Κατασκευάζονται οι όψεις μια προς μία σε ειδική συσκευή καθοδηγούμενου σχεδιασμού CAD/CAM.
Στάδια θεραπείας με όψεις πορσελάνης – Χρόνοι
Τα στάδια κατασκευής των όψεων πορσελάνης περιλαμβάνουν:

 • προετοιμασία των προστομιακών επιφανειών των δοντιών
 • κατασκευή των μεταβατικών-προσωρινών αποκαταστάσεων
 • αποτύπωση των δοντιών
 • κατασκευή των τελικών αποκαταστάσεων αστρίου (feldspathic) ή διπυριτικού λιθίου (e-max)
 • και την τελική συγκόλλησή τους στη θέση τους.

Οι όψεις πορσελάνης χρησιμοποιούνται σχεδόν στις ίδιες περιπτώσεις, που χρησιμοποιούνται και οι όψεις ρητίνης με τη διαφορά πως αντιμετωπίζουν πιο εκτεταμένα περιστατικά

Όψεις πορσελάνης – Γίνονται χωρίς τρόχισμα;
Μπορούν να γίνουν χωρίς τρόχισμα κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες- πχ. όταν το δόντι δεν είναι δυσχρωμικό και δεν είναι ‘’πεταχτό’’.
Αν όμως έχουμε δυσχρωμικά ή ”πεταχτά” δοντια, οι όψεις χρειάζονται περισσότερο πάχος και τροχισμό
Σε αυτές τις περιπτώσεις, που δεν έχουμε τη δυνατότητα μη-τροχισμού, γίνεται μια απλή οριοθέτηση στο δόντι, ώστε να υπάρχει μια συγκεκριμένη θέση τοποθέτησης (φορά ένθεσης) της όψης.
Το ελαφρύ αυτό ”ξύσιμο”-οριοθέτηση γίνεται χωρίς αναισθησία.
Δημιουργείται έτσι μια ανεπαίσθητη υποδοχή ικανή όμως να αποτρέψει την ‘’στραβή’’ συγκόλληση της όψης πορσελάνης στο δόντι.
Σε κάθε περίπτωση ακόμη κι αυτός ο ελαφρύς τροχισμός δε θεωρείται βλαπτικός για το δόντι και γίνεται χωρίς αναισθησία
Όψεις πορσελάνης – Διάρκεια ζωής
Συνήθως , εάν δεν συνυπάρχουν άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες (πχ σφίξιμο δοντιών), τότε μπορούν να μείνουν στο στόμα για 8-15 χρόνια.
Έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο χρονικό ορίζοντα από τις όψεις σύνθετης ρητίνης και αποδίδουν πιο σταθερά αισθητικά αποτελέσματα.
Αντικαθίστανται, όταν το όριο τους προς τα ούλα αρχίζει να γίνεται δυσχρωμικό. Η αντικατάστασή τους γίνεται πάλι με νέες όψεις πορσελάνης.
Όψεις πορσελάνης – Πόσο κοστίζουν
Οι τιμές για τις όψεις πορσελάνης κυμαίνονται από 400 – 600 ευρώ. Eξαρτώνται από τη δυσκολία του κάθε περιστατικού (πχ κάλυψη δυσχρωμικών δοντιών, βρυγμός-σφίξιμο δοντιών κλπ)

Στο ιατρείο μας χρησιμοποιούμε όψεις Αστρίου (Feldspathic) και e-max (IPS IVOCLAR Inc)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΣΑΧΤΣΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΣΑΧΤΣΙΔΗΣ
2023-11-12
Τρέχω πάνω από 20 χρόνια στους οδοντιατρους και κάθε φορά που καθόμουν σ αυτήν την καρέκλα με έπιανε φόβος και οι σφυγμοι ανέβαιναν στο κόκκινο.Κάποια στιγμή έφτασα σε σημείο να μην μπορώ να μασησω ούτε ψωμί.Μου έλεγαν έπρεπε να τα βγάλω σχεδόν όλα και να βάλω μασελακια. Έχω χάσει τέσσερα δόντια και τα υπόλοιπα ήταν σχεδόν κατεστραμμένα. Τον Κ.Παπαδιωτη μου τον συνέστησε ένας άνθρωπος που έχει γίνει σαν δεύτερος πατέρας μου. Στο δεύτερο ραντεβού στον Κ.Παπαδιωτη έφυγε ο φόβος που είχα στους οδοντιατρους. Δεν έβγαλα κανένα δόντι μου.Φτιαχνει τα δικά μου δόντια και επιτέλους ακούω ότι αυτό που φτιάχνει δεν θα σπάσει και όχι αυτό που μου έλεγαν οι άλλοι οδοντίατροι "ΟΣΟ ΑΝΤΕΞΕΙ".Όσο για την εμπειρία και τον επαγγελματισμό που έχει ο Κ.Παπαδιωτης και πάνω απ' όλα την ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ που σου προσφέρει σαν Ανθρωπος και σαν οδοντίατρος ότι και να πω θα είναι σταγόνα στον ωκεανό. Μακάρι να είχαμε και άλλους τέτοιους επιστήμονες και σε άλλους κλάδους της ιατρικής. Πλέον όλη μου η οικογένεια απέκτησε τον οδοντίατρο της που θα ζήλευαν ακόμα και στο εξωτερικό.Συμβουλη... οποιοδήποτε οδοντιατρικο πρόβλημα και να έχετε πηγαίνετε στον Κ.Παπαδιωτη και θα με θυμηθείτε. Ένα δισεκατομμύριο ευχαριστώ στον Κ.Παπαδιωτη και στον άνθρωπο που μου τον συνέστησε!
MARIA ARGYROU
MARIA ARGYROU
2023-10-31
ΘΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΩ ΜΕ ΑΡΙΣΤΑ ΤΟ ΔΕΚΑ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΑΣ ΜΕ ΔΕΚΑ ΜΕ ΤΟΝΟ . ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ , ΑΝΩΔΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΙΑΤΡΟ.
Παρασκευη Μεντη
Παρασκευη Μεντη
2023-10-16
Είμαι 53 ετών,αρκετά ταλαιπωρημένη από οδοντιάτρους. Επισκέφτηκα τον δρ. Παπαδιώτη και εντυπωσιάστηκα από την αμεσότητα του στο να λύσει το πρόβλημα μου. Επίσης την καταπληκτική δουλειά που έκανε στα δόντια μου, έκτοτε τρώω κανονικά χωρίς καμία ενόχληση. Σας ευχαριστώ.
Alexander Efstratiou
Alexander Efstratiou
2023-10-10
Ιωάννα Παπαδοπουλου
Ιωάννα Παπαδοπουλου
2023-10-09
anastasia pylarinou
anastasia pylarinou
2023-09-20
Μανος Αντωνοπουλος
Μανος Αντωνοπουλος
2023-08-14
Εμπειρία και γνώση πάνω απο όλα !!
George Kostopoulos
George Kostopoulos
2023-07-27
Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΞΕ ΑΨΟΓΗ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΟΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΧΕ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ . ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ . ΦΙΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΕΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ
Χριστίνα Αντωνιάδου
Χριστίνα Αντωνιάδου
2023-07-19
Πάρα πολύ καλή πρώτη εμπειρία με φροντίδα και επαγγελματισμό σε έναν χώρο ήρεμο και ζεστό. Ευχαριστώ ????
panos prokopis
panos prokopis
2023-07-12