Logo
burger
Όψεις Ρητίνης
Home » Όψεις Ρητίνης

Όψεις & Δόντια Ρητίνης

 

Ελάχιστα Επεμβατική Οδοντιατρική – Οδοντιατρική χωρίς τροχισμό δοντιών

Οι όψεις ρητίνης είναι προσθετικές αποκαταστάσεις, που χρησιμοποιούνται για την αλλαγή σχήματος, χρώματος και θέσης των δοντιών. Είναι λεπτές επικαλύψεις από ρητίνη, που τοποθετούνται ανά στρώματα στην μπροστινή επιφάνεια των φυσικών δοντιών.
Πρόκειται για μια καινοτομία της σύγχρονης οδοντιατρικής, αφού αποκαθιστούν το σχήμα των δοντιών χωρίς να τροχίζονται υγιή δόντια, τεχνική ελάχιστης επεμβατικής Οδοντιατρικής.

Ο Δρ. Ευάγγελος Παπαδιώτης είναι Οδοντίατρος – Προσθετολόγος – Γναθολόγος με μετεκπαίδευση στην προσθετική και αποκαταστατική οδοντιατρική στην Ελβετία. Χρησιμοποιούμε το καλύτερο τύπο ρητίνης: μικρόκοκκες σύνθετες ρητίνες (COSMEDENT USA Inc) και νανόκοκκες σύνθετες ρητίνες (ASTERIA by TOKUYAMA JAPAN Ιnc). Με τις όψεις ρητίνης, σας προσφέρουμε ένα εντυπωσιακό χαμόγελο άμεσα μετά από το 1ο σας ραντεβού.

Τι είναι οι Όψεις ρητίνης;

Οι όψεις ρητίνης είναι επικαλύψεις μικρού πάχους (veneers), που τοποθετούνται στην μπροστινή επιφάνεια των δοντιών. Χρησιμοποιούνται για να αντιμετωπιστούν προβλήματα, που αφορούν στο χρώμα, το σχήμα ή την μορφή των δοντιών.
Η ρητίνη είναι ένα πολυμερές υλικό και είναι βιοσυμβατή. Δεν είναι καθόλου τοξική και είναι βιολογικά αδρανής. Έχει ως βάση την BisGMA και εμπλουτίζεται με fillers.

Οι όψεις ρητίνης είναι συντηρητικές αποκαταστάσεις μερικής κάλυψης – σε αντίθεση με τις κλασικές στεφάνες – θήκες δοντιών (αποκαταστάσεις ολικής κάλυψης). Οι όψεις συνθέτων ρητινών είναι αποκαταστάσεις μερικής κάλυψης , γιατί τα δόντια τροχίζονται εν μέρει ή και καθόλου.

Οι όψεις ρητίνης είναι άμεσες αποκαταστάσεις. Αυτό σημαίνει, πως τοποθετούνται σε 1 μόνο συνεδρία.

οψεις-ρητινης

Με τα νέα υλικά και με ειδικές τεχνικές διαστρωμάτωσης μπορούμε να αναπαράγουμε τις μηχανικές και τις οπτικές ιδιότητες των φυσικών δοντιών. Έτσι, επιτυγχάνονται εκπληκτικά αισθητικά και λειτουργικά αποτελέσματα, που διατηρούνται για πολλά χρόνια.

Το εύρος εφαρμογής των νέων συνθέτων ρητινών καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα των οδοντικών αποκαταστάσεων (όψεις, εμφράξεις, μεταβατικές αποκαταστάσεις, ένθετα/επένθετα).

 

Κατηγορίες όψεων σύνθετων ρητινών

Υπάρχουν 2 κύριες κατηγορίες όψεων ρητίνης:

 1. Μονοχρωματικές όψεις ρητίνης.
  Με τις όψεις αυτής της κατηγορίας τα δόντια αποκτούν νέο, φωτεινό χρώμα, αλλά μονοχρωματικό.
  Δεν αποδίδονται όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά των φυσικών δοντιών (διαφάνεια σώματος, κοπτική διαφάνεια, λοβοί αύξησης, halo effect κλπ). Τέτοιες όψεις χρησιμοποιούνται, όταν πρέπει να αποκατασταθούν 6 ή 8 δόντια.
 1. Βιομιμητικές όψεις ρητίνης.
  Με τις όψεις αυτές το χρώμα εναρμονίζεται πλήρωςμε τα υπόλοιπα δόντια και αποδίδεται εκπληκτική φυσικότητα.
  Αναπαράγονται οι οπτικές ιδιότητες των φυσικών δοντιών (διαφάνεια σώματος, κοπτική διαφάνεια, λοβοί αύξησης, halo effect κλπ).
  Τέτοιες όψεις κατασκευάζονται συνήθως σε 1 με 2 δόντια ή περισσότερα, όταν το ζητούμενο είναι η λάμψη και η φυσικότητα.

 

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται οι Όψεις ρητίνης;

Οι όψεις ρητίνης χρησιμοποιούνται τόσο για λειτουργικούς όσο και για αισθητικούς σκοπούς. Συγκεκριμένα, ο στόχος μας είναι:

 • Να κλείσουμε μικρά διαστήματα μεταξύ των δοντιών, που είναι αραιά (αραιοδοντία).
  Διαστήματα μεγαλύτερα από 1-1,5 mm δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με σύνθετες ρητίνες – σε τέτοιες περιπτώσεις επιλέγονται όψεις πορσελάνης

 • Να επαναφέρουμε το σχήμα των δοντιών.
  Αυτό αφορά σε ασθενείς, των οποίων τα δόντια έχουν φθαρεί (αποτριβές). Ειδικά σε ασθενείς, που σφίγγουν ή τρίζουν τα δόντια τους, οι όψεις ρητίνης είναι η λύση εκλογής. Τελευταία, με τον συνδυασμό μικρόκκοκων (microfiller resins) και νανόκοκκων (nanofiller resins) ρητινών μπορούμε να δημιουργήσουμε όψεις με πολύ καλή αντοχή και αισθητική. Έτσι, μπορούμε να δημιουργήσουμε εκπληκτικές βιομιμητικές αποκαταστάσεις τόσο σε πρόσθια δόντια (όψεις), όσο και σε οπίσθια δόντια (ένθετα – επένθετα με υβριδικές σύνθετες ρητίνες).
 • Να καλύψουμε δόντια που φέρουν εκτεταμένα παλιά σφραγίσματα
 • Να “τοποθετήσουμε” σε πιο σωστή θέση δόντια, που βρίσκονται “πιο μέσα” από τα υπόλοιπα
 • Να αποκτήσουμε ένα πιο λευκό μόνιμο χαμόγελο, συνδυάζοντας αυτή την μέθοδο στα δόντια με άλλες τεχνικές χημικής λεύκανσης των δοντιών

οψεις-ρητινης

 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα έναντι άλλων τεχνικών;

Τα βασικότερα πλεονεκτήματα στις όψεις ρητίνης είναι:

 • Αποκαθιστούν άμεσα το αισθητικό και λειτουργικό πρόβλημα. Μπορούν να τοποθετηθούν (”χτιστούν”) όψεις σε 6-10 δόντια σε μια μόλις μεγάλη συνεδρία
 • Δεν μεσολαβούν ενδιάμεσα στάδια και επιπλέον κόστη (π.χ. εργαστηριακά, κόστος πορσελάνης κλπ)
 • Αρκετά προβλέψιμη τεχνική
 • Η καταγραφή του χρώματος των δοντιών αναφοράς γίνεται σε συνθήκες που μπορεί να τις ελέγξει ο εξειδικευμένος οδοντίατρος.
 • Υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου του χρώματος ή/και τροποποίησης του σε κάθε στάδιο κατά την τοποθέτηση των ενδιάμεσων στρωμάτων.
 • Χρησιμοποιούνται για ανασυστάσεις – χτίσιμο δοντιών
 • Είναι εύκολα επιδιορθώσιμες
 • Υπάρχουν ολοκληρωμένα συστήματα συνθέτων ρητινών, που μπορούν να αντιμετωπίσουν κάθε χρωματική ιδιαιτερότητα ακόμη και σε πολύ δυσχρωμικά δόντια.

 

Υπάρχουν μειονεκτήματα;

Τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει η συγκεκριμένη τεχνική σχετίζονται με την ιδιαιτερότητά τους και τον τρόπο που θα τοποθετηθούν. Αναλυτικότερα, όψεις ρητίνης:

 • Δεν μπορούν να αποκαταστήσουν με προβλέψιμο τρόπο ανυποστήρικτες δομές σε απόσταση μεγαλύτερη από 1-1,5 mm. (π.χ. μεγάλες αραιοδοντίες). Στις περιπτώσεις αυτές επιλέγονται όψεις πορσελάνης.
 • Απαιτούν ιδιαίτερη αντιληπτικότητα κι εξοπλισμό όσον αφορά στην σωστή απόδοση χρώματος και αναλογιών, αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις από τον επεμβαίνοντα.
 • Παρατηρείται μηχανική κόπωση (χημική μετάπτωση) μετά από κάποια χρόνια, που συμβάλει στην λεγόμενη γήρανση του υλικού. Αυτή η κατάσταση επέρχεται μετά από 6-8 χρόνια και φαίνεται ως ”θάμπωμα” της επιφάνειας της ρητίνης.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των όψεων συνθέτων ρητινών είναι η υγεία των περιοδοντικών ιστών (ούλων και οστού), της σύγκλεισης (του τρόπου δηλαδή, που τα δόντια έρχονται σε επαφή μεταξύ τους), και της ενδεχόμενης ανάγκης για επιμέρους ειδικές θεραπείες (αισθητική χειρουργική).

 

Ποια είναι η διαδικασία;

Διαβάστε αναλυτικά πώς διενεργείται η διαδικασία από τον Δρ. Παπαδιώτη Ευάγγελο:

 • Αρχικά, διενεργείται αισθητική ανάλυση χαμόγελου & προσώπου και το Digital Smile Design.
 • Επιλέγονται τα δόντια, που θα υποδεχτούν τις όψεις.
 • Παρουσιάζεται στον ασθενή το προτεινόμενο αποτέλεσμα σε εκμαγεία και φωτογραφίες πριν & μετά.
 • Τοποθετείται στα δόντια ο οδηγός – πλοηγός, που έχει το σχήμα και το μέγεθος της προτεινόμενης σύνθεσης. Με αυτόν τον τρόπο, οπτικοποιείται το τελικό αποτέλεσμα, προτού προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια.
 • Πιθανές αλλαγές στο προτεινόμενο σχέδιο γίνονται σε αυτό το στάδιο.
 • “Χτίζονται” οι όψεις ρητίνης σύμφωνα με το σχήμα και τη θέση, που προέκυψε από την αισθητική ανάλυση και την προεπισκόπηση.

 

Συνεδρίες & Στάδια Αποκατάστασης Δοντιών

Τα στάδια αποκατάστασης των δοντιών με όψεις σύνθετης ρητίνης περιλαμβάνουν:

 • Προετοιμασία των προστομιακών επιφανειών του/των δοντιού/-ών, που θα ”χτιστούν” οι όψεις
 • Επιλογή του χρώματος, της έντασης, της φωτεινότητας, της διαφάνειας, του επιπέδου οπαλινότητας
 • Τοποθέτηση των αισθητικών υλικών σε στρώματα με την καθοδήγηση από τους διαγνωστικούς πλοηγούς και το διαγνωστικό κέρωμα
 • Τελική διαμόρφωση και στίλβωσή τους.

Για τα άνω 6 πρόσθια η όλη διαδικασία μπορεί να διαρκέσει 2-3 ώρες. Χρειάζεται μόνο 1 συνεδρία για να έχετε ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

 

Χρειάζονται συντήρηση οι όψεις ρητίνης;

Η μόνη συντήρηση που χρειάζονται είναι η λείανση τους, όταν χάσουν την στιλπνότητα τους, γεγονός που ισοδυναμεί σε 1-2 φορές ανά έτος.

 

Γίνονται σε στραβά δόντια;

Φυσικά!
Εάν αποκλειστεί η ορθοδοντική θεραπεία (σιδεράκια ή νάρθηκες, που μετακινούν τα δόντια), μπορούμε να τοποθετήσουμε όψεις ρητίνης ώστε να ευθυγραμμίσουμε τα στραβά δόντια. Το μειονέκτημα είναι πως σε κάποια δόντια θα πρέπει να δώσουμε όγκο προκειμένου να ευθυγραμμίσουμε τα δόντια σε νέο τόξο. Ο ασθενής μπορεί να αισθάνεται με τη γλώσσα του τα σημεία αυτά για το πρώτο διάστημα
Επιπλέον, συνήθως υπάρχει ένας μικρός αισθητικός συμβιβασμός όσον αφορά στο πάχος της κοπτικής ακμής των πρόσθιων δοντιών.

 

Μπορεί να γίνει λεύκανση στις όψεις ρητίνης;

Η χρήση gel λεύκανσης δεν μπορεί να βελτιώσει το χρώμα και την στιλπνότητα των όψεων ρητίνης.
Η ανάκτηση της χαμένης λάμψης και του χρώματος των όψεων γίνεται με ένα απλό επαγγελματικό γυάλισμα.
Εάν όμως θέλουμε να αλλάξουμε το χρώμα κι άλλο, αφαιρούμε εύκολα το επιφανειακό τους στρώμα και προστίθεται με ασφάλεια λευκότερο υλικό. Υπάρχει πολύ μεγάλη χρωματική γκάμα κι επιτυγχάνουμε πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 

Ποιο το κόστος – τιμή στις όψεις ρητίνης;

Η τιμή – το κόστος των όψεων ρητίνης εξαρτάται από τη δυσκολία του κάθε περιστατικού (π.χ. κάλυψη δυσχρωμικών δοντιών, επιμήκυνση δοντιών, βρυγμός-σφίξιμο δοντιών κλπ). Μια ενδεικτική τιμή για τις όψεις ρητίνης είναι 150 – 300 ευρώ.

Απευθυνθείτε στον ειδικό Οδοντίατρο Δρ. Παπαδιώτη Ευάγγελο για να ενημερωθείτε για τα οφέλη και το κόστος για τις όψεις ρητίνης.

 

Όψεις ρητίνης & Τεχνική bonding

Το bonding είναι η εξελιγμένη τεχνική πολύ ισχυρής συγκόλλησης, με την οποία συγκολλούνται τα στρώματα ρητίνης στα δόντια. Ένα νέο χαμόγελο μπορεί να επιτευχθεί πλέον γρήγορα και εντυπωσιακά με τις νέες όψεις ρητίνης ή αλλιώς δόντια ρητίνης. Οι νέες όψεις ρητίνης συνδυάζουν την αρμονία με τη συμμετρία, την λάμψη με τη φυσικότητα και την αντοχή.

 

οψεις-ρητινης

 

Όπως κάθε νέα οδοντική σύνθεση, αρχικά σχεδιάζεται σε φωτογραφίες προσώπου με ειδικό λογισμικό (software).

Με την Αισθητική Ανάλυση και το Digital Smile Design σχεδιάζεται το νέο σχήμα των δοντιών σε φωτογραφίες του προσώπου/χαμόγελου.

Στη συνέχεια με κατάλληλους οδηγούς η οδοντική σύνθεση μορφοποιείται ”χτίζοντας” τις όψεις ρητίνης στα δόντια.

 

οψεις-ρητινης

Στο ιατρείο μας χρησιμοποιούμε μικρόκοκκες σύνθετες ρητίνες (COSMEDENT USA Inc) και νανόκοκκες σύνθετες ρητίνες (ASTERIA by TOKUYAMA JAPAN Ιnc). Οι όψεις ρητίνης αλλάζουν εντυπωσιακά το χαμόγελο σε ένα ραντεβού.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΣΑΧΤΣΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΣΑΧΤΣΙΔΗΣ
2023-11-12
Τρέχω πάνω από 20 χρόνια στους οδοντιατρους και κάθε φορά που καθόμουν σ αυτήν την καρέκλα με έπιανε φόβος και οι σφυγμοι ανέβαιναν στο κόκκινο.Κάποια στιγμή έφτασα σε σημείο να μην μπορώ να μασησω ούτε ψωμί.Μου έλεγαν έπρεπε να τα βγάλω σχεδόν όλα και να βάλω μασελακια. Έχω χάσει τέσσερα δόντια και τα υπόλοιπα ήταν σχεδόν κατεστραμμένα. Τον Κ.Παπαδιωτη μου τον συνέστησε ένας άνθρωπος που έχει γίνει σαν δεύτερος πατέρας μου. Στο δεύτερο ραντεβού στον Κ.Παπαδιωτη έφυγε ο φόβος που είχα στους οδοντιατρους. Δεν έβγαλα κανένα δόντι μου.Φτιαχνει τα δικά μου δόντια και επιτέλους ακούω ότι αυτό που φτιάχνει δεν θα σπάσει και όχι αυτό που μου έλεγαν οι άλλοι οδοντίατροι "ΟΣΟ ΑΝΤΕΞΕΙ".Όσο για την εμπειρία και τον επαγγελματισμό που έχει ο Κ.Παπαδιωτης και πάνω απ' όλα την ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ που σου προσφέρει σαν Ανθρωπος και σαν οδοντίατρος ότι και να πω θα είναι σταγόνα στον ωκεανό. Μακάρι να είχαμε και άλλους τέτοιους επιστήμονες και σε άλλους κλάδους της ιατρικής. Πλέον όλη μου η οικογένεια απέκτησε τον οδοντίατρο της που θα ζήλευαν ακόμα και στο εξωτερικό.Συμβουλη... οποιοδήποτε οδοντιατρικο πρόβλημα και να έχετε πηγαίνετε στον Κ.Παπαδιωτη και θα με θυμηθείτε. Ένα δισεκατομμύριο ευχαριστώ στον Κ.Παπαδιωτη και στον άνθρωπο που μου τον συνέστησε!
MARIA ARGYROU
MARIA ARGYROU
2023-10-31
ΘΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΩ ΜΕ ΑΡΙΣΤΑ ΤΟ ΔΕΚΑ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΑΣ ΜΕ ΔΕΚΑ ΜΕ ΤΟΝΟ . ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ , ΑΝΩΔΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΙΑΤΡΟ.
Παρασκευη Μεντη
Παρασκευη Μεντη
2023-10-16
Είμαι 53 ετών,αρκετά ταλαιπωρημένη από οδοντιάτρους. Επισκέφτηκα τον δρ. Παπαδιώτη και εντυπωσιάστηκα από την αμεσότητα του στο να λύσει το πρόβλημα μου. Επίσης την καταπληκτική δουλειά που έκανε στα δόντια μου, έκτοτε τρώω κανονικά χωρίς καμία ενόχληση. Σας ευχαριστώ.
Alexander Efstratiou
Alexander Efstratiou
2023-10-10
Ιωάννα Παπαδοπουλου
Ιωάννα Παπαδοπουλου
2023-10-09
anastasia pylarinou
anastasia pylarinou
2023-09-20
Μανος Αντωνοπουλος
Μανος Αντωνοπουλος
2023-08-14
Εμπειρία και γνώση πάνω απο όλα !!
George Kostopoulos
George Kostopoulos
2023-07-27
Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΞΕ ΑΨΟΓΗ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΟΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΧΕ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ . ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ . ΦΙΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΕΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ
Χριστίνα Αντωνιάδου
Χριστίνα Αντωνιάδου
2023-07-19
Πάρα πολύ καλή πρώτη εμπειρία με φροντίδα και επαγγελματισμό σε έναν χώρο ήρεμο και ζεστό. Ευχαριστώ ????
panos prokopis
panos prokopis
2023-07-12