Λαμπερό χαμόγελο σε μία ημέρα

Πίνακας Περιεχομένων

Αρχική

Γέφυρες στην άνω γνάθο, που πρέπει να αντικατασταθούν

Τα στάδια της μεταμόρφωσης του χαμόγελου σε θεραπεία ολικού επανασχεδιασμού του χαμόγελου

Η εικόνα των δοντιών-στηριγμάτων μετά την αφαίρεση των γεφυρών

Σε ένα μεγάλο ραντεβού τοποθετήθηκαν σταθερά δόντια και η ασθενής απολαμβάνει ξανά όσα είχε χάσει: σταθερή μάσηση, λαμπερό χαμόγελο και φυσικότητα

Τελική

Είναι πραγματικά δραματική η μετάβαση από μια κατάσταση αδυναμίας και ανασφάλειας σε μια κατάσταση αυτοπεποίθησης και επαναβεβαίωσης της εικόνας μας