Αντικατάσταση όψεων ρητίνης με όψεις πορσελάνης

5 ραντεβού – 15 ημέρες – Χωρίς αναισθησία

Γυναίκα ασθενής προσήλθε με την επιθυμία να αντικαταστήσει τις αποτυχημένες όψεις ρητίνης που έφερε επί 10 ετία

ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Όψεις ρητίνης που παραβίαζαν τους ουλικούς ιστούς. Αποχρωματισμός των ρητινών

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μετά την αφαίρεση των παλιών όψεων ρητίνης η ασθενής αποκαστάθηκε προσωρινά με νέες όψεις ρητίνης μέχρι να κατασκευαστούν οι όψεις πορσελάνης. Έχει προηγηθεί ψηφιακή ανάλυση χαμόγελου Digital Smile Design σε φωτογραφίες πριν και μετά και δοκιμή της νεας οδοντικής συνθεσης.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

10 όψεις πορσελάνης E-max κατασκευάστηκαν μέσω CAD/CAM